WEST-FRIESLAND - Zowel de gemeente Koggenland als Hoorn willen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dusdanig gaan aanpassen dat er een lachgasverbod in wordt opgenomen. Dit betekent dat het in beide gemeentes verboden wordt om lachgas te verkopen én te gebruiken.


Lachgas valt sinds juli 2016 onder de Warenwet. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn op dit moment dus niet officieel strafbaar.

Wanneer een gemeente het verbod opneemt in de APV, wordt het gebruik wel strafbaar en kan niet alleen worden gehandhaafd op de verkoop maar ook op het gebruik. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Aanpakken
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag vertelde burgemeester Jan Franx dat hij met de gemeente de intentie heeft om het verbod van lachgas op te nemen in de APV. "Het past goed in onze aanpak omtrent het terugdringen van drugs- en lachgasgebruik", vertelt CDA-raadslid Rick Nooij. Hij is aangenaam verrast door de beslissing van Franx. Nooij verwacht dat het voorstel op de agenda van de raadsvergadering van december verschijnt, wanneer er mogelijk direct al een klap op wordt gegeven.

De gemeente Hoorn heeft dezelfde intentie. In deze gemeente is de identieke wens tijdens de afgelopen raadsvergadering besproken, waarbij het onderwerp op de agenda wordt gezet voor december - om dan tevens een klap op te geven. Hoorn heeft momenteel al een verbod staan binnen het evenementenbeleid, maar wil dit dus nu uitbreiden naar een algeheel verbod.