HOORN - Een veilige school is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontplooien en je schooltijd als een prettige tijd te ervaren. De Westfriese gemeenten, scholengemeenschappen en de politie werken al een aantal jaren samen om de veiligheid te waarborgen. Eens in de zoveel tijd controleert men onaangekondigd de kluisjes op wapens, drugs, illegaal vuurwerk en meer dat niet thuishoort op een school.


Het Oscar Romero, d'Ampte en de Praktijkschool controleerden gisteren de kluisjes van hun leerlingen.

Convenant Veilige School Westfriesland

In oktober 2019 hebben de zeven Westfriese gemeenten, de politie en het Atlas College, Clusius College, St. Trigoon, Martinuscollege, St. Ronduit, RSG Enkhuizen en het Tabor College de handtekening gezet onder het (herziene) convenant Veilige Scholen. We leveren samen de inspanning voor een optimaal veiligheids- en zorgbeleid op de scholen. Dat betekent dat we samen aan de lat staan om vroege schoolverlaters te voorkomen, de verbinding te leggen tussen onderwijs, jeugdhulp en veiligheid, maar ook om te handhaven op wapens- en drugsgebruik onder scholieren.

Controle van de kluisjes

Wapens, drugs, illegaal vuurwerk en nog veel meer zaken horen niet thuis op een school. Dat we de controles doen zonder ze vooraf bekend te maken, heeft te maken met het vergroten van het bewustzijn over de pakkans. Halt is aanwezig om als het nodig is in actie te komen. De scholen doen periodieke controle en gisteren waren dat het Oscar Romero, d'Ampte en de Praktijkschool. Het team Veiligheid van de gemeente Hoorn, de politie, boa's en Halt ondersteunden de scholen.

Wat is er aangetroffen

Twee honden zijn ingezet om drugs en vuurwerk op te sporen en er werden steekproefsgewijs kluisjes geopend. In het totaal van de drie scholen is in een kluisje een paar gram wiet gevonden en in drie andere kluisjes preparatiemiddelen om wiet te bereiden en in te bewaren.

Nazorg

De controles door de scholen in samenwerking met de boa's en de politie hebben veel impact, ook omdat er met honden wordt gewerkt. Daarom zijn we na de controles met de leerlingen in gesprek gegaan en is opvang en ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinswerker mogelijk.