HOORN - Na de zomervakantie worden in heel Hoorn op vele wegen en paden kleine reparaties aan het asfalt uitgevoerd. Scheuren worden gevuld, gaten en zeer rulle stukken worden opnieuw geasfalteerd, bulten worden vlak gefreesd. De locaties zijn momenteel met witte verf gemarkeerd. De reparaties worden uitgevoerd om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Jaarlijkse inspectie
Jaarlijks worden onze wegen en straten geïnspecteerd op beschadigingen zoals bulten, scheuren en gaten. Op basis van deze inspecties worden plannen gemaakt om wegen en straten te voorzien van onderhoud. Dat betekent dat in sommige gevallen een weg opnieuw wordt geasfalteerd. En soms worden er kleine reparaties uitgevoerd.

Geen invloed op groot onderhoud
De kleine reparaties hebben geen invloed op de planning van wegen en straten die de komende jaren voor ‘groot onderhoud’ in aanmerking komen. Een voorbeeld van groot onderhoud is vervanging van het asfalt op de Torenwachter in de wijk Risdam. Deze weg staat gepland voor groot onderhoud in 2025. De reparaties die we nu doen zorgen ervoor dat de Torenwachter nog veilig tot 2025 te gebruiken is.