HOORN - Van zaterdag 10 tot en met maandag 19 augustus staat onze binnenstad in het teken van de kermis. Tijdens deze 574ste editie kunt u weer genieten van onder andere de ouderenmiddag, de prikkelarme kermis, familiedag, de vuurwerkavond en Lappendag.

Programma
Op zaterdag 10 augustus wordt de kermis om 13.00 uur op spectaculaire wijze geopend bij Schouwburg Het Park. Zondag 11 augustus is het weer tijd voor de traditionele kermismis bij de autoscooters aan de Gedempte Turfhaven. Op maandag 12 augustus kunnen de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen met hun vrijwilligers een rondje doen over de kermis. Die avond wordt in de Dubbele Buurt Roze Maandag gevierd.

Voor mensen met autisme, epilepsie, ADHD, een lichtverstandelijke beperking of hooggevoeligheid is er dinsdag 13 augustus een prikkelarme kermis. Minder snelheid, minder harde geluiden en minder lichteffecten. Op woensdag 14 augustus is het familiedag met lagere prijzen dan op andere dagen, 's avonds is het vrouwenavond. Op vrijdagavond 16 augustus is er zoals elk jaar een spectaculaire vuurwerkshow op muziek te zien vanaf het Hoornse Hop.

Lappendag
De kermisperiode wordt maandag 19 augustus afgesloten met Lappendag. Op deze dag staan op het Grote Noord, het Kleine Noord, de Noorderveemarkt, een deel van de Veemarkt 250 kramen en vele standwerkers. Om 6.00 uur start het koopjesjagen in de winkels en bij de kramen. Om 15.00 uur sluit de Lappendagmarkt. Vanaf 9.00 uur mag er alcohol verkocht worden en van 17.00 uur tot 20.00 uur wordt er geen alcohol geschonken. Op Lappendag is het stadhuis gesloten.

Meer informatie
Begin augustus leest u op deze website meer informatie over praktische zaken rond de kermis. Denk bijvoorbeeld aan de contactgegevens van het kermisteam, de openingstijden van de kermis en faciliteiten zoals waar u fietsenstallingen, toiletten en de EHBO kunt vinden. Ook leest u dan meer over de verkeersmaatregelen in de binnenstad tijdens de kermis. Inwoners die geen nee-nee-sticker hebben, ontvangen begin augustus ook de papieren kermiskrant met deze informatie.