HOORN - Aan de Poort van Hoorn (de ontwikkeling van het stationsgebied) werken vier partners al sinds 2018 intensief samen: Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Maar waarom vinden al deze partijen de ontwikkeling van de Poort van Hoorn zo van belang? En waarom zouden marktpartijen alles moeten weten over de ontwikkeling? Welke kansen liggen er? Gedeputeerde Cees Loggen, wethouder Samir Bashara, directeur NS Stations Anneke de Vries en regiodirecteur ProRail Randstad Noord Harro Homan vertellen het op 31 mei a.s. in een livestream van NH NEXT.

Het tafelgesprek gaat over stedelijke ontwikkelingen en zoomt in op de Poort van Hoorn en het belang daarvan voor de provincie, regio en stad. Maar vooral ook over de kansen voor marktpartijen, ontwikkelaars, ondernemers, beleggers en investeerders. Het gesprek vindt plaats in de Museumstoomtram en wordt geleid door Robert-Jan Knook.

Livestream
Voor wie? Met name marktpartijen, ontwikkelaars, ondernemers, beleggers en investeerders. Maar natuurlijk ook voor een ieder die geïnteresseerd is in de stedelijke ontwikkeling van de Poort van Hoorn.
Wanneer? Maandag 31 mei van 16.15 tot 17.00 uur.

Via? www.nhnext.nl/poortvanhoorn


Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail ondertekenden in mei 2021 de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Poort van Hoorn. In deze overeenkomst maken de partners afspraken over het uitvoeren van het stedenbouwkundig plan voor het gebied rondom het station van Hoorn. De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal; de kroon op ruim twee jaar intensief samenwerken.

Over de Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn is hét mobiliteitsknooppunt van de regio Westfriesland, met ruim. 200.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad. In dit gebied in en rondom het station is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. In het stedenbouwkundig plan is in het stationsgebied een woningbouwopgave van circa 49.000 m2 opgenomen, aangevuld met 500 m2 aan stations-functies en nog eens 15.000 m2 aan maatschappelijke en/of culturele functies. Op de naastgelegen Pelmolen-Prismalocatie is ruimte voor een woningbouwopgave van ca. 53 tot 61.000 m2, plus ca. 5.000 m2 aan gemengde functies. De Poort van Hoorn wordt een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu. Een plek waar je als bezoeker meteen het gevoel hebt dat je in Hoorn bent. Met een optimaal functionerend multimodaal knooppunt en goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets), zodat bewoners snel en comfortabel van deur-tot-deur kunnen reizen.