HOORN - Op 27 juni heeft de gemeenteraad van Hoorn gesproken over de jaarrekening van 2023 en de kadernota van 2024. Elke politieke partij heeft ideeën en wensen gedeeld voor het gemeentelijk beleid.


Jaarrekening 2023

De gemeente sluit de Jaarrekening 2023 af met een positief resultaat van ruim 9 miljoen euro. Deze financiële ruimte wordt onder andere besteed aan investeringen en een bedrag van 3,39 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve, oftewel de spaarpot van de gemeente. In 2024 wordt nog een positief resultaat verwacht, maar daarna komen er financieel moeilijkere jaren aan. In de behandeling van de kadernota waren de bezuinigingen dan ook een terugkerend onderwerp.

Kadernota aangenomen door raad

De gemeenteraad heeft ook de kadernota behandeld. In deze nota worden de plannen en doelen van het lopende én de komende jaren vastgelegd. Daarbij wordt bepaald hoeveel geld de gemeente aan die plannen uitgeeft en welke resultaten de gemeente wil bereiken.

Alle twaalf fractievoorzitters kregen de gelegenheid om te reageren op de kadernota. In de zogenoemde algemene beschouwingen deelden zij hun visie, wensen en raadsinstrumenten.

Amendement: meer inzicht raad op bezuinigingen

Coalitiepartijen Hoorn Lokaal, ÉénHoorn, GroenLinks, D66, VVD en CDA Hoorn dienden een amendement in waarmee zij onder andere willen dat het college verschillende bezuinigingsscenario’s voorlegt over het verwachte begrotingstekort in 2025. De indieners willen dat het college een basisscenario van 6 miljoen voorlegt en nog twee aanvullende scenario’s van +2 miljoen en +4 miljoen. Ook willen de indieners meer opties voorgelegd krijgen over waar de raad op zou kunnen bezuinigingen. Deze scenario’s moeten komende november worden voorgelegd aan de raad tijdens de behandeling van de begroting voor 2025.

De kadernota 2024 is, met één amendementen, aangenomen door de raad. Fractie Tonnaer, Hart van Hoorn en HOE?! stemden tegen de kadernota.

En nu verder?

In deze vergaderingen hebben alle fracties kaders meegegeven voor de begroting. Het college gaat nu aan de slag met het opstellen van een conceptbegroting voor het jaar 2025. Die wordt in november aan de raad gepresenteerd.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad donderdag 27 juni 2024 15:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

.