HOORN -Na jeugd tot en met 18 jaar kunnen ook volwassenen deze week weer sporten in de buitenlucht. Om sporten voor alle leeftijdsgroepen mogelijk te maken, heeft de gemeente Hoorn uitgangspunten vastgesteld. Verenigingen en sportaanbieders zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over deze richtlijnen.

Sporten kan alleen buiten. Sport- en fitnessgelegenheden en andere binnenaccommodaties blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Voor binnensportverenigingen en ondernemers is het mogelijk om hun activiteiten in de buitenlucht aan te bieden, zolang ze zich aan de voorwaarden houden. Binnen mogen geen personal trainingen plaatsvinden. Buiten is dit wel mogelijk. Het dringend advies is om de groepen maximaal uit 30 personen te laten bestaan.

Voor sport in Hoorn gelden sinds 11 mei de volgende uitgangspunten:

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen sporten en bewegen op gemeentelijke sportaccommodaties, afgesloten sportparken en privéterreinen

  • Kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding sporten en bewegen op gemeentelijke sportaccommodaties, afgesloten sportparken en privéterreinen, als ze 1,5 meter afstand houden.

  • Volwassenen vanaf 19 jaar kunnen sporten op gemeentelijke sportaccommodaties, afgesloten sportparken, privéterreinen en in de openbare ruimte, als ze 1,5 meter afstand houden.

  • Zwemmen is toegestaan voor alle leeftijden, met inachtneming van de geldende regels en protocollen die momenteel gelden voor de zwembaden. Afspraken hierover worden gemaakt tussen het zwembad en de vereniging.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het organiseren, het begeleiden en het houden aan maatregelen ligt bij de aanbieder. De gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de maatregelen en de noodverordening.

De verruimde mogelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening, het Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de protocollen van de sportbonden. Ook heeft de gemeente Hoorn een protocol met richtlijnen voor het sporten met kinderen en jeugd.

Plan aanbieders
Om ook daadwerkelijk te starten met kinderen, jeugd of volwassenen moet er altijd een plan gemaakt worden. Hierin laat de aanbieder zien zich aan de richtlijnen te houden.

  • Heeft u goedkeuring ontvangen voor activiteiten voor jeugd tot en met 18 jaar? U dient dan aan uw protocol voor 13- tot en met 18-jarigen, de senioren (19+) toe te voegen, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van het NOC*NSF en uw eigen sportbond. Van u ontvangen wij graag de nieuwe planning van uw activiteiten (inclusief verantwoordelijke)

  • Heeft u al goedkeuring ontvangen voor uw activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar? U dient dan uw protocol uit te breiden met de doelgroep 13 tot en met 18 jaar en 19+, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van het NOC*NSF, uw eigen sportbond en die van de Gemeente Hoorn. Van u ontvangen wij graag de nieuwe planning van uw activiteiten (inclusief verantwoordelijke)

  • Heeft u nog geen goedkeuring ontvangen voor uw activiteiten? U dient dan een protocol op te stellen, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van het NOC*NSF en uw eigen sportbond. We vragen u deze te sturen naar m.van.dijk@hoorn.nl (voor sportverenigingen) of p.koning@hoorn.nl (voor ondernemers) en daarnaast ontvangen we graag de planning van uw activiteiten (inclusief verantwoordelijke en hoe deze herkenbaar is tijdens de activiteit).

Medewerkers van Team Sport van de gemeente bezoeken de sportcomplexen om te helpen. Zij beantwoorden vragen en kijken hoe de activiteit binnen de richtlijnen verloopt. Uit contacten met sportaanbieders blijkt dat dit gewaardeerd wordt en er grote behoefte aan is.

Sportkantines en bijbehorende terrassen
Vooralsnog blijven sportkantines en bijbehorende terrassen gesloten tot 1 september. Op dit moment wordt onderzocht of de opening hiervan mee kan met de horeca-opening die, onder voorbehoud, gepland staat op 1 juni.

Sporters met een beperking
De protocollen en maatregelen gelden voor alle sporters, dus ook voor mensen met een beperking. Als blijkt dat het voor bijvoorbeeld G-teams of mensen in een rolstoel niet mogelijk is om de protocollen te handhaven, dan is het sporten voor hen nu helaas niet mogelijk. Het is aan de sportaanbieder om de juiste afweging te maken.

Ouders op het complex
Het is nog steeds niet toegestaan om ouders toe te laten op het complex, tenzij hun aanwezigheid voor het sporten van het kind essentieel is of omdat zij zelf komen sporten. Ouders mogen dus niet langs de lijn staan tijdens de training van hun kind.