HOORN - In de zomermaanden is er vaak overlast in het Julianapark. Van diefstal uit auto’s en overlast van rondscheurende scooters tot groepen jongeren die lachgas en alcohol gebruiken. De overlastgevers verstieren de openbare orde. Bovendien voelen bezoekers van het park en het strandje zich niet meer veilig. Daarom plaatst de gemeente vanaf vandaag cameratoezicht in het gebied. Het toezicht ondersteunt de aanpak van overlast vanuit Team Handhaving, de politie en jongerenwerk. Bezoekers die getuige zijn van overlast kunnen dit melden bij de gemeente en de politie.

Maatregelen
De gemeente, de politie, maar ook de bezoekers die genieten van het mooie weer in het park en het Schelpenstrandje vinden dat de maat vol is. Locoburgemeester Simon Broersma: ‘Op basis van een analyse en de meldingen gaan we het toezicht nu gerichter inzetten op de plekken waar de overlast het grootst is. We doen er een schepje bovenop om de overlast terug te dringen.’ Andere maatregelen die de gemeente al eerder heeft genomen zijn het weghalen van bankjes, het plaatsen van een scooter-werend-sluishek, extra kliko’s voor afval en extra vaarsurveillance op het water bij mooi weer. Ook werkt de gemeente meer samen met vaste aanspreekpunten en ondernemers die extra ogen en oren in het gebied zijn.

Niet alleen handhaven
De gemeente wil actief uitdragen dat het cameratoezicht aanwezig is, mede om overlastgevend gedrag voor te zijn en de pakkans te vergroten. ‘We kiezen voor deze aanpak, omdat het ook een preventief doel heeft. Door het cameratoezicht kan bovendien efficiënter met politiecapaciteit worden omgegaan. En daarbij blijft belangrijk dat mensen, die getuige zijn van overlast, melden bij de politie of de gemeente’, aldus Broersma. Er wordt 24/7 beeld opgenomen en rechtstreeks bekeken. Dit kan worden gebruikt als bewijsvoering bij incidenten.