HOORN - De Groenvisie voor Hoorn is bijna gereed! Vanaf maandag 3 juni is de visie op het groen in Hoorn (online) beschikbaar. Inwoners van de gemeente Hoorn kunnen op zaterdag 22 juni tijdens de Groenmiddag met elkaar in gesprek over de kersverse Groenvisie.

Afgelopen jaar hebben inwoners, gemeenteraad en college van B en W samen gewerkt aan een groenvisie voor de stad. Eind 2018 dachten tweeduizend inwoners via enquêtes (op straat en online) mee over het groen in Hoorn. Na interviews met maatschappelijke organisaties vond in december een Groenmiddag voor inwoners plaats.

De visie die de afgelopen maanden tot stand is gekomen, steunt op vijf pijlers:

Samen met de Stad; Biodiversiteit; Gebruik openbaar groen; Identiteit en beleving; Klimaatbestendig en duurzaam.

Naast de visie op het groen, hebben we ook verkend hoe we deze thema’s in de praktijk kunnen realiseren.


Verbinding
Verbinding staat in de nieuwe visie centraal. Omdat verschillen partijen samen aan de visie hebben gewerkt, maar ook omdat het verbinden van groen zelf een uitgangspunt is. Ook bij het de keuzes en beheer van het groen wordt samenwerking van groot belang. In aanloop naar de groenvisie is hier al werk van gemaakt en ook tijdens de Groenmiddag is het verbinden van organisaties en mensen een doel.


Groenmiddag
Op zaterdag 22 juni organiseert de gemeente tussen 13.00 en 17.00 uur een tweede Groenmiddag. Dan lichten we de Groenvisie toe en kunnen inwoners reageren op het concept. Daarnaast organiseren we op de Groenmiddag een ‘Groenmarkt’. Hier kunnen de groene organisaties, waaronder Clusius, zich presenteren.

De Groenvisie is vanaf maandag 3 juni online beschikbaar via www.hoorn.nl/groenvisie

De gemeenteraad van Hoorn stelt de visie in het najaar vast. De visie geldt voor de komende tien jaar.