HOORN - Inwoners van Hoorn kunnen de komende tien dagen meedenken over hun toekomstige woningmarkt. Op zaterdag 12 oktober enquêteren raadsleden en medewerkers van de gemeente op zeven plekken inwoners over de woonvisie. Ook is het mogelijk de enquête tot en met zondag 20 oktober online in te vullen via www.startvragenlijst.nl/woonvisiehoorn.


De woningmarkt in Hoorn is volop in beweging. De vraag naar woningen is groot, maar het aanbod blijft nog achter. Prijzen stijgen en woningen zijn snel verkocht. Kwetsbare groepen komen moeilijk aan bod. Daarom hebben we voldoende passende woningen nodig. We werken nu hard aan nieuwe woningbouwplannen, want Hoorn is in trek.

Toekomst
Maar hoe zorgen we ervoor dat Hoorn over vijf of tien jaar ook nog een leefbare en levendige gemeente blijft? Voor wie en waar willen we bouwen in de toekomst? Willen we meer sociale huurwoningen of juist duurdere huur- en koopwoningen? Moeten wijken rond de binnenstad dichter bebouwd worden? Over deze vragen gaat de nieuwe woonvisie die de gemeente Hoorn opstelt.

In de woonvisie maakt de stad voor de komende tien jaar keuzes voor de woningmarkt van de toekomst en wat belangrijk is voor nieuwe woningen. Dit is de basis voor plannen voor nieuwbouw, herbestemming van panden, uitwisselingsplannen voor huisvesting van bewoners met een zorgvraag en afspraken met woningcorporaties. Zo moet de woningvoorraad zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag.


Raad en college komen naar u toe
Deze woonvisie wordt samen met de stad opgesteld. Met deskundigen, maar ook vooral met inwoners. Daarom nemen raadsleden, leden van het college en medewerkers van de gemeente Hoorn op zaterdag 12 oktober bij supermarkten en winkels in Hoorn, Blokker en Zwaag enquêtes af bij inwoners. Ze staan bij winkelcentrum de Huesmolen, De Beurs in Blokker,winkelcentrum Kersenboogerd, Deen, Dorpsstraat Zwaag, winkelcentrum Grote Waal, Oude V&D binnenstad en winkelcentrum Bangert & Oosterpolder.

De enquête is digitaal ook in te vullen via www.startvragenlijst.nl/woonvisiehoorn .

Vervolg
De resultaten van de enquêtes worden verwerkt in de woonvisie. Via zogeheten woontafels zijn ook deskundigen, woningcorporaties, makelaars en projectontwikkelaars betrokken. In de eerste helft van 2020 besluit de gemeenteraad over de woonvisie.