HOORN - Woningcorporatie Intermaris, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gemeente Hoorn hebben een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het Pelmolenpad. De partijen hebben afgesproken om 610 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen, in alle prijscategorieën. Dit betekent een flinke stap vooruit in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen

In de anterieure overeenkomst hebben de partijen onder andere vastgelegd hoeveel woningen er komen. Het programma bevat 121 sociale huurwoningen, 117 sociale koopwoningen, 165 middeldure koopwoningen en 207 vrije sector koopwoningen. Intermaris laat gefaseerd de sociale huurwoningen bouwen en BPD realiseert gefaseerd de koopwoningen en ook twee gebouwde parkeervoorzieningen. Daarmee komen de extra woningen die nodig zijn in Hoorn op een locatie die nu voornamelijk als parkeer- en evenemententerrein wordt gebruikt.

Wethouder Axel Boomgaars is enthousiast over de overeenkomst: ‘Het bouwen van nieuwe woningen in de Poort van Hoorn is een topprioriteit voor de gemeente. Deze nieuwe woningen dichtbij de binnenstad en het stadsstrand gaan echt iets nieuws toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. We zijn ook zeer blij met de 238 nieuwe sociale huur- en koopwoningen, gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in Hoorn.’ Ook Intermaris directeur-bestuurder Cees Tip is blij met de overeenkomst: ‘Door 121 sociale huurwoningen te realiseren voor een- en tweepersoonshuishoudens geven we invulling aan de enorme vraag naar betaalbare woningen onder de groep startende woningzoekenden.’ Peter van Oeveren, regiodirecteur BPD, kijkt alvast vooruit. ‘Door de goede wijze waarop we in samenwerking deze overeenkomst hebben bereikt, hebben wij er het volste vertrouwen in dat er over een aantal jaren een mooie, duurzame en toekomstgerichte wijk staat waar de toekomstige bewoners zich thuis zullen voelen.’

Groen met veel ruimte voor fietser en wandelaar

De partijen willen een groen en autoluw woongebied maken. Naast openbare parkeerplaatsen, komen er twee gebouwde parkeervoorzieningen. Door deze parkeergelegenheid kan de rest van het gebied autoluw worden ingericht met aandacht voor veel groen. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in het nieuwe gebied. Dit staat beschreven in het beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In dit plan staat ook hoe de bebouwing van het nieuwe stuk stad er straks uit moet zien. Er is nagedacht over groen en water, maar ook over materiaal- en kleurgebruik zodat straks het nieuwe stuk stad bij de bestaande stad past.

Vervolg

Na vaststelling door het college, en na positieve bespreking in de raad is de anterieure overeenkomst inmiddels door alle partijen getekend. Hierdoor kan het verdere proces voor het vaststellen van het bestemmingsplan voor het Pelmolenpad worden vervolgd. Naar verwachting in februari 2023 kan de raad een besluit nemen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad. Zodra de plannen definitief zijn, start de gemeente met het ontwerpen van de openbare ruimte. Gebiedsontwikkelaar BPD start met de planuitwerking en het ontwerp van de gebouwen. Gemeente en BPD bespreken de uitwerkingen van hun plannen met de omgeving. Verwacht wordt dat de bouw midden 2024 kan starten. Dit gebeurt in fasen en start op de Prismalocatie.

Steeds meer stad

Met de realisatie van het Pelmolenpad als onderdeel van de Poort van Hoorn wordt Hoorn steeds meer stad. Hoorn heeft de ambitie om de komende jaren 6.000 nieuwe woningen te bouwen. Veel van deze woningen komen in de rand rondom de binnenstad. In en om het station van Hoorn komen ongeveer 1.700 nieuwe woningen. De woningen bevinden zich dicht bij voorzieningen, de historische binnenstad en het grootste stadsstrand van Nederland ligt op enkele minuten loop- en fietsafstand.

De ontwikkeling van het Pelmolenpad voorziet in de grote vraag naar nieuwe, stedelijke woontypen voor jonge mensen en gezinnen die in Hoorn willen wonen. Het behouden en aantrekken van deze groep bewoners versterkt de economie van Hoorn. Deze jongere doelgroep maakt namelijk gebruik van de voorzieningen in de binnenstad en zorgt voor werkgelegenheid en invulling van vacatures.