HOORN - Op dinsdag 16 oktober ondertekenden de gemeente Hoorn en V.O.F. De Rozenbuurt een intentieovereenkomst om een nieuwe woonbuurt te ontwikkelen op de Balk-locatie en het ‘Landje van Mak’ in Zwaag.


Initiatiefnemers Scholtens Projecten uit Wognum en ontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp willen op de Balk-locatie en het ‘Landje van Mak in Zwaag een nieuwe woonwijk ontwikkelen, de Rozenbuurt. Guido Scholtens (directeur Scholtens Projecten): ‘Ons globale idee is om een nieuwe woonwijk van ongeveer 300 tot 450 woningen te realiseren. Het moet een complete en gevarieerde woonwijk worden, met woningen in alle prijsklassen. En voor ons is het ook belangrijk dat de wijk ook goed past en aansluit op het dorp Zwaag. Daarom gaan we ook uitvoerig in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Als alles spoedig verloopt, hopen wij eind 2020 te kunnen starten met de bouw.’ Ingeborg de Jong (directeur Timpaan): Scholtens en Timpaan werkten al eerder samen in Noord Holland en ook voor Zwaag willen we een wijk ontwikkelen waar het goed wonen is, met water en groen in de directe omgeving. Een wijk voor starters op de woningmarkt en voor doorstromers, voor kleine huishoudens en voor gezinnen.

Vraag naar woningen groeit
Marjon van der Ven (wethouder Wonen en Stadsontwikkeling): ‘De vraag naar nieuwe woningen in Hoorn is groot en groeit ook stevig door. Niet alleen vanuit onze huidige inwoners, maar ook bij woningzoekenden van buiten Hoorn. Hierdoor neemt de druk op de Hoornse woningmarkt toe. De ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk is voor onze stad een kans om relatief snel in deze groeiende vraag tegemoet te komen.’

Parkeerprobleem Westfriezen
Eén van de voorwaarden voor de ontwikkeling is dat er in de Rozenbuurt nieuwe parkeerplaatsen en een nieuwe ontsluiting komen voor voetbalvereniging De Westfriezen. Dit complex kampt al langere tijd met een tekort aan parkeerplaatsen, wat leidt tot overlast in de directe omgeving. Voordat deze kunnen worden aangelegd worden er voor de korte termijn tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd op de ontwikkellocatie.

Vervolgtraject
De gemeenteraad beslist of de ontwikkeling door kan gaan. De komende maanden werken de initiatiefnemers samen met de gemeente, omwonenden en belanghebbenden het plan verder uit. Het college van B en W verwacht de raad in het eerste kwartaal van 2020 een besluit voor te kunnen leggen.