HOORN - Op maandag 16 december heeft burgemeester Jan Nieuwenburg 19 inwoners van Hoorn als nieuwe Nederlanders verwelkomd. Het gaat om 8 volwassenen en 11 kinderen die het Nederlanderschap hebben verworven. De ceremonie vond plaats in het Statenlogement.

Tijdens de ceremonie werd stil gestaan bij de rechten en plichten van de nieuwe Nederlanders. De burgemeester benadrukte nog eens dat het aannemen van een nieuwe nationaliteit een bijzondere gebeurtenis is. Naturalisatie is de bekroning van het integratieproces.

Stijging
De nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit Eritrea, Syrië, Irak en Vietnam. In 2019 heeft de gemeente Hoorn 123 verzoeken tot naturalisatie gekregen. In 2018 waren dit er 71. Ook het aantal optieverzoeken is gestegen van 37 in 2018 naar 42 in 2019. Een optieverzoek is voor een beperkte groep een kortere en eenvoudiger procedure om Nederlander te worden. Syriërs, Eritreeërs en Britten zorgen voor de stijging.

Landelijke Naturalisatiedag
16 december is de Landelijke Naturalisatiedag. Dit is niet de enige dag dat nieuwe Nederlanders de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen. In de gemeente Hoorn vindt deze ceremonie ongeveer één keer per twee maanden plaats. Je bent verplicht om de bijeenkomst bij te wonen. Je bent pas Nederlander als je de ‘Verklaring van verbondenheid’ tijdens de ceremonie aflegt.