HOORN - Hoorn Lokaal, GroenLinks, ÉénHoorn, CDA Hoorn, VVD en D66 kunnen samen een stabiele coalitie vormen in Hoorn. Dat concludeert onafhankelijk informateur Rob van Doorn op basis van gesprekken met de zes partijen. De gemeenteraad bespreekt het eindverslag van de informatieronde op dinsdag 26 april in een extra raadsvergadering.


Rob van Doorn werd twee weken terug in opdracht van de gemeenteraad aangesteld als onafhankelijk informateur. Op basis van gesprekken met alle partijen komt Van Doorn tot de volgende conclusies en adviezen:

Advies 1: Coalitie van 6 partijen en 6 fulltime wethouders

De informateur concludeert dat Hoorn Lokaal, GroenLinks, Eenhoorn, CDA, VVD en D66 een stabiele coalitie kunnen vormen. ‘Er is vertrouwen tussen deze zes partijen, ze hebben veel programmatische overeenkomsten, zijn ter zake compromisbereid, hebben in de afgelopen collegeperiode bewezen constructief politiek te willen bedrijven en hebben in de informatieperiode verklaard met elkaar aan de slag te willen gaan,’ aldus Van Doorn.

Samen hebben de partijen een voldoende meerderheid van 21 zetels. De coalitie behoudt zodoende ook een meerderheid bij een eventueel vertrek van één of twee raadsleden. Ook adviseert de informateur om 6 fulltime wethouders aan te stellen. Een wethoudersbaan in een stad als Hoorn vergt volgens Van Doorn per definitie meer inzet dan 40 uur per week. Daarbij kon in de afgelopen periode door tijdgebrek een aantal zaken niet volledig worden opgepakt. Voorbeelden zijn het binnenhalen van subsidies voor grote projecten en het lidmaatschap van de G40, een samenwerkingsverband dat voor Hoorn heel belangrijk is.

Advies 2: Leg belang van samenwerken vast

Het belang van samenwerken is door veel partijen in de informatieronde onderstreept. Van Doorn adviseert in het collegeprogramma vast te leggen dat het nieuwe stadsbestuur vanaf het begin aandacht zal geven aan versterking van relaties. Binnen de coalitie, van de coalitie met de oppositie in de gemeenteraad, maar juist ook met de stad.

Deze aanpak draagt bij aan een nieuwe bestuurscultuur en een directe relatie met de stad.

Advies 3: Collegeprogramma begin juni klaar

Werk aan de totstandkoming van een collegeprogramma dat op of rond 1 juni 2022 kan worden gepresenteerd. Van Doorn: ‘Dit collegeprogramma zou het midden moeten houden tussen een programma op hoofdlijnen en een gedetailleerd uitgewerkt document. Geef meer aandacht aan enkele onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Geef de financiële paragraaf bijzondere aandacht, in verband met de inhoudelijke wensen en ambities die de raad heeft.’

Raad bespreekt eindverslag informatieperiode

Op dinsdag 26 april bespreekt de gemeenteraad het eindverslag van de informatieronde. De extra raadsvergadering begint om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Het is een openbare vergadering, dus alle publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier staat ook het eindverslag van de informatieronde.