HOORN - Waar kan in Hoorn hoger gebouwd worden en waar niet? Hoe hoog mag er dan gebouwd worden en onder welke voorwaarden? Op woensdag 26 mei organiseert de gemeente Hoorn een digitale bijeenkomst over stedelijk en hoger bouwen in Hoorn. Ook start binnenkort een online enquête over dit thema. Op deze manier wil de gemeente Hoorn toetsen welke ideeën inwoners hebben over hoogbouw in hun gemeente.

Meer stad worden
Om in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker bouwen. Doordat de Hoornse bevolking vergrijst en ontgroent (jongeren die wegtrekken) komt het voortbestaan van voorzieningen, zoals horeca, scholen, sportvoorzieningen en winkels onder druk te staan. Om deze onbalans tegen te gaan en de stad levendig te houden, wil Hoorn de komende jaren groeien en ook een nieuw woonaanbod bijbouwen, om zo jongeren, starters en jonge gezinnen in Hoorn een plek te kunnen bieden.

Intensivering en hoogbouw
Om te bepalen hoe Hoorn op een goeie en passende manier kan groeien, stelt de gemeente een intensiverings- en hoogbouwvisie op. Hierin komt te staan waar in Hoorn hoger en stedelijker gebouwd kan worden en waar niet, hoe hoog er dan gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. In april stelde de gemeenteraad de kaders voor hoogbouw vast. Vóór de zomervakantie wil de gemeente deze kaders toetsen bij de inwoners van Hoorn.

Kaders
Volgens de kaders zou er geen hoogbouw in de binnenstad en langs de historische dorpslinten mogen komen, maar zou er wel hoger en intensiever gebouwd mogen worden rond de stationsgebieden en langs de Provincialeweg. Ook langs invalswegen van wijken en rond wijkwinkelcentra zou er hoger gebouwd kunnen worden. Voor verschillende gebieden zijn verschillende basishoogtes bepaald, waar onder voorwaarden van afgeweken mag worden. Het idee is om een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) als voorwaarde voor hoogbouw in te voeren, zodat per geval en locatie altijd zorgvuldig wordt beoordeeld wat wel en niet wenselijk is.

Digitale bijeenkomst
Op woensdag 26 mei organiseert de gemeente voor inwoners een digitale bijeenkomst over het thema hoogbouw. Tijdens dit gesprek hoort de gemeente graag hoe zij denken over intensivering en hoogbouw. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 21:30 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 25 mei via www.hoorn.nl/inschrijven.

Mede aan de hand van de inbreng vanuit de stad stelt de gemeente de definitieve intensiverings- en hoogbouwvisie op. Deze kan de gemeenteraad naar verwachting eind 2021 vaststellen.