HOORN - De Hoornse raad wil dat het college binnen 4 weken samen met Optisport met concrete oplossingen en verbeteringen komt voor de zwembaden. Het gaat de raad vooral om de openstelling van de baden, tarieven, schoonheid en hygiëne, de deskundigheid en inzet van personeel, de communicatie en het aanbieden van zwemlessen in beide baden.

In 2016 besloot de raad om de twee zwembaden en de ijsbaan in Hoorn door een commerciële partij te laten exploiteren. Hiermee zou de gemeente 200.000 euro kunnen bezuinigen. De afgelopen periode ontstond onder bewoners en raadsleden onvrede over de dienstverlening bij de zwembaden. De klachten gingen onder meer over hogere tarieven, zwemlessen die uitvielen, baden die niet gebruikt konden worden, onvoldoende (kundig) personeel en de hygiëne die niet op orde zou zijn.

Op donderdag 28 juni steunden een meerderheid van de raad een motie waarin zij het college verzoeken om binnen 4 weken samen met Optisport met oplossingen voor deze situatie te komen. De motiewerd ingediend door het CDA, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, VOCHoorn, de Hoornse Seniorenpartij, de Hoornse Onafhankelijke Partij, Groenlinks, PvdA en de ChristenUnie. In een reactie op de motie zei Wethouder Kholoud al Mobayed dat zij al samen met Optisport werkt aan (plannen voor) verbeteringen en dat zij de raad hier binnen 4 weken over zal informeren. Op basis van die toezegging stemden de fracties van Sociaal Hoorn, De Realistische Partij, mevrouw Broerse van D66 en de heren Yousufi en Droste van de VVD stemden tegen de motie. De heren Rood en Heijne van D66, mevrouw Bos en de heren Van Dijkhuizen en De Meij van de VVD steunden de indieners van de motie. Zij steunde de motie om duidelijk te maken dat zij de bewoners hebben gehoord en de wethouder steunen in haar opdracht om snel tot verbetering van de situatie te komen.