HOORN - Op initiatief van de fracties van EénHoorn, GroenLinks, ChristenUnie en CDA Hoorn heeft de Hoornse raad besloten om onderzoek te doen naar het invoeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten. Steeds meer woningen worden door beleggers gekocht om te verhuren, waardoor woningzoekenden steeds minder kans maken op een betaalbare woningen. Dat wil de Hoornse raad tegen gaan.

In een verzoek aan het college stellen de indieners dat er steeds meer woningen worden opgekocht om te verhuren. Hierdoor wordt het aanbod voor starters en anderen steeds kleiner. Ook stijgen de prijzen, waardoor starters en mensen met een middeninkomen steeds minder kans maken op een woning.

‘We willen in Hoorn bouwen voor bewoners, niet voor beleggers,’ aldus de indieners van de motie. Daarom stellen zij voor om te onderzoeken of het in verschillende gevallen mogelijk is om een zelfbewoningsplicht in te voeren. Bijvoorbeeld door bij nieuwe koopwoningen op gemeentegrond een zelfbewoningsplicht van minimaal 3 jaar op te leggen. Ook willen de partijen dat gekeken wordt of een zelfbewoningsplicht mogelijk is bij nieuwbouwprojecten op grond van private partijen. Verder willen zij dat het college alert blijft op nieuwe mogelijkheden van zelfbewoningsplicht bij bestaande bouw.

Wethouder Marjon van der Ven (Wonen en Stadsontwikkeling) kon zich in het verzoek vinden. Met uitzondering van de VVD stemde de voltallige raad in met het onderzoek. De VVD wees op het feit dat er ook landelijke wetgeving in ontwikkeling is. De andere fracties willen hier echter niet op wachten.