HOORN - De Hoornse raad buigt zich dinsdag 21 april tijdens een digitale raadsvergadering over een voorstel om 2,4 miljoen euro vrij te maken voor een noodfonds om maatregelen te nemen in het kader van de coronacrisis. Ook bespreekt de raad een voorstel om opnieuw geld vrij te maken voor startersleningen, die starters op de woningmarkt helpen om een huis te kopen.

Stimuleringsfonds Coronacrisis

Het college vraagt de raad om een noodfonds van 2,4 miljoen euro in te stellen voor maatregelen die de impact van de coronacrisis in Hoorn tegengaan. Het college vraagt toestemming om uitgaven te mogen doen, zonder dat de raad hierover van tevoren besluiten heeft genomen. Dit is volgens het college nodig om als gemeente snel en slagvaardig noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen. Door verantwoording achteraf te doen, kan het college directe actie ondernemen als dat nodig is. De raad wordt tussentijds nauwgezet op de hoogte gehouden van de genomen besluiten.

Startersleningen
Op de raadsagenda staat ook een voorstel om een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor startersleningen. De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een lager inkomen aan een koopwoning te helpen. Het budget voor de starterslening is bijna op, terwijl de vraag groot is. In 2019 werden 60 leningen verstrekt en tot eind maart 2020 heeft de gemeente 27 aanvragen verstrekt. Het extra budget zorgt ervoor dat er 40 extra aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Volg de digitale raadsvergadering
De raadsvergadering van dinsdag 21 april is de eerste digitale raadsvergadering van de Hoornse raad. Deze is vanaf 20:00 uur live te volgen via een livestream via www.hoorn.nl/raad, of later terug te kijken. Hier vindt u ook de agenda en stukken van de raadsvergadering. U kunt de vergadering ook volgen via het live Twitter-verslag via www.twitter.com/raadhoorn.