HOORN - De vergaderingen van de Hoornse gemeenteraad en raadscommissies zijn tot en met 6 april geschrapt. Eerder waren al alle andere bijeenkomsten tot en met 6 april afgezegd.

Tot en met 6 april stond alleen een gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 maart gepland. Deze gaat dus niet door. Na 6 april wordt bekeken of, en zo ja, op welke manier de raad weer besluiten kan nemen.

Het uitstel van besluiten en andere bijeenkomsten zorgt ervoor dat het werk van de raad opstroopt. Daarom wordt eerst bekeken welke bijeenkomsten echt nodig zijn voor de besluitvorming. Voor alle bijeenkomsten die niet noodzakelijk voor besluiten zijn, zoals werk- of wijkbezoeken, gaat de raad bekijken of daar voor de zomer nog tijd voor is, nu de besluitvorming (tijdelijk) stilvalt. Anders worden deze bijeenkomsten naar een later moment doorgeschoven.