HOORN - De Hoornse raad besloot op donderdag 16 december de hondenbelasting af te schaffen. De belasting wordt in 5 jaar afgebouwd. Op deze manier heeft de gemeente de tijd om het verlies van inkomsten in de begroting te verwerken.

Jaarlijks brengt de hondenbelasting zo’n 326.000 euro op. De raad vroeg in december 2020 om een voorstel met scenario’s voor het afschaffen van de hondenbelasting. Het college werkte drie opties voor; doorgaan met de hondenbelasting, de hondenbelasting in een termijn van 5 jaar af te bouwen en de optie om de hondenbelasting per 2022 af te schaffen.

Diverse raadsfracties stemden eigenlijk voor onmiddellijke afschaffing, maar dit behaalde geen meerderheid. Een meerderheid van CDA, EénHoorn, Fractie Tonnaer, GroenLinks en VVD stemde hier tegen. Wat voor verschillende fracties meespeelde is de verwachting dat de Rijksoverheid de hondenbelasting landelijk gaat afschaffen en gemeenten hiervoor zou gaan compenseren. Bij onmiddellijke afschaffing van de hondenbelasting zou de gemeente die compensatie niet krijgen, wat veel fracties een gemiste kans vonden.

Met uitzondering van GroenLinks stemde de raad uiteindelijk in met het voorstel om de hondenbelasting in 5 jaar tijd af te bouwen. Dit betekent dat de tarieven voor de hondenbelasting ieder jaar afnemen. Er komt dan jaarlijks 65.000 euro minder binnen bij de gemeente.