HOORN - Op dinsdag 15 september beslist de Hoornse raad of het stadhuis gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw stadhuis komt in het stationsgebied. Het stadhuis is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen voor kantoorpanden. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuw stadhuis in het stationsgebied, met name omdat dit meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

In 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C en in 2030 naar verwachting label A hebben. Het huidige stadhuis, dat in de jaren ’70 werd gebouwd, is verouderd en moet ingrijpend gerenoveerd worden om aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. Daarnaast is het stadhuis te groot, doordat medewerkers vaker thuis of buiten de deur werken en is de inrichting niet geschikt voor huidige en nieuwe manieren van werken. Omdat niets doen geen optie is, gaf de Hoornse raad in juli 2019 de opdracht om de scenario’s renovatie en nieuwbouw in de Poort van Hoorn (stationsgebied) uit te werken in twee programma’s van eisen en visies op stadsontwikkeling.

Afweging renovatie en nieuwbouw
De uitkomst is dat de kosten voor renovatie en nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn. Nieuwbouw is jaarlijks slechts 20.000 euro duurder. Een nieuw gebouw heeft wel meer mogelijkheden als het gaat om duurzaamheid; een energie- en klimaatneutraalgebouw is in het geval van renovatie niet haalbaar. Daarbij kan het bestaande pand een andere bestemming krijgen, zoals (zorg)woningen. Een ‘huis van de stad’, waarin meerdere maatschappelijke instellingen samen met de gemeente ondergebracht worden en samenwerken, is op de huidige locatie niet haalbaar. Verder is gebleken dat nieuwbouw meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

College adviseert nieuwbouw
Arthur Helling (wethouder RO en Economie: ‘Renovatie is iets goedkoper. Als je alleen naar geld kijkt, is dat de beste keuze. Dit is echter een keuze die je voor tientallen jaren maakt. Dat vraagt van ons als stadsbestuur om niet alleen naar vandaag, maar ook naar de verdere toekomst te kijken. Met die blik vooruit zijn wij ervan overtuigd dat nieuwbouw de stad meer oplevert, vooral als je kijkt naar de kansen voor stadsontwikkeling. De raad heeft unaniem de ambitie uitgesproken om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat Hoorn, vooral in de rand rond de binnenstad moet groeien en stedelijker moet worden. De ontwikkeling van de Poort van Hoorn (stationsgebied en omgeving, waaronder Pelmolenpad) is daarbij cruciaal. Hier moeten de komende jaren minimaal 1.000 woningen gebouwd worden, om in de enorme woningvraag te kunnen voorzien en om in de toekomst een sterke en aantrekkelijke stad te blijven om voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Een nieuw stadhuis geeft een enorme beweging aan de ontwikkeling van dit gebied. Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in die ontwikkeling. Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad een stadhuis ook goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen. Op de Nieuwe Steen ontstaat vervolgens ook de ruimte voor (sociale) woningbouw. Het mes snijdt met nieuwbouw dus aan twee kanten. Het brengt de ontwikkeling van de Poort van Hoorn op gang én draagt bij aan een oplossing voor het woningtekort in de stad. Alles overwegende hebben wij daarom besloten om nieuwbouw in het stationsgebied te adviseren.’

Raadsbesluit
Op dinsdag 27 augustus bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op dinsdag 15 september neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis.