HOORN - Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Hoorn. Hiervoor is een geldige offerte nodig. In totaal stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar. Hiermee wil de gemeente het haar inwoners makkelijker maken om te investeren in een duurzame woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is.

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, HR++ glas, koken op inductie, zonnepanelen en groene daken. De subsidie bedraagt 10 procent van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen ontvangen 15 procent van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van 750 euro. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal 250 euro.

Aanvraag indienen
De energiesubsidie moet aangevraagd worden vóórdat het werk is uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari 2023 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt op=op. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag staat op www.hoorn.nl/energiesubsidie.

Subsidies Rijksoverheid
Naast de lokale subsidie van de gemeente Hoorn biedt ook de Rijksoverheid subsidie voor verduurzaming aan. Meer informatie hierover staat op www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.