HOORN - De binnenstad van Hoorn als huiskamer van de stad. Dat is de ambitie van de gemeente. Maar dit kunnen wij niet alleen. Een goede samenwerking met alle belanghebbenden in de binnenstad is noodzakelijk.

Het voorstel van het college om een strategie uit te werken om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren te investeren in de lokale economie, is dinsdagavond unaniem aangenomen door de raad. Het gevraagde budget is ook goedgekeurd. 23 Januari is de actie agenda Binnenstad meningsvormend besproken in een commissievergadering. De reacties van de commissie waren overwegend positief en hebben bijgedragen aan de verdere verfijning van de agenda.

Met veel ondernemers en inwoners gesproken

De samenleving en het consumentengedrag veranderen sterk. In de binnenstad komen veel activiteiten, uitdagingen en belangen samen op een relatief kleine ruimte. Een goede samenwerking tussen belanghebbenden is noodzakelijk om de binnenstad vitaal te houden. De vele visies en wensen moeten worden omgezet in actie en daadkracht. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol, maar kan dat niet alleen. Om een beeld te krijgen van de situatie in Hoorn is vorig jaar met ongeveer 70 betrokkenen gesproken, waaronder diverse ondernemers, vastgoed eigenaren en vertegenwoordigers van cultuur en de haven. Ook is er een groep opgericht met bewoners van de binnenstad. Er is met deze gesprekspartners verbinding gemaakt en een netwerk opgebouwd. In deze gesprekken is onderzocht op welke manier het centrummanagement het beste handen en voeten kan krijgen. Daarnaast is een kwartiermaker centrummanagement in gesprek gegaan met vele ondernemers. Mede op basis van die inzichten is ervoor gekozen om het centrummanagement langzaam te laten groeien door samenwerking.

Groeimodel

De samenwerking wordt opgebouwd op basis van een groeimodel. We starten met het inrichten van een strategisch actieteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, horeca, vastgoed, cultuur en de gemeente. Het strategisch actieteam stuurt op de uitvoering van de actie-agenda binnenstad. Daarnaast onderzoekt het strategisch actieteam in 2024 hoe de samenwerking de komende jaren het beste kan worden versterkt en gefinancierd.

Veel te doen

Er staan 31 acties op de actie agenda. De aanpak van de leegstand, het bepalen wat het kernwinkelgebied is en de verbinding met de havens, het stadsstrand en de Poort van Hoorn. Maar ook een autoluwe binnenstad, waar de wandelaar en de fietser centraal staat. Een groenere binnenstad, waar je makkelijker parkeerruimte vindt aan de rand en door goede bewegwijzering wandelend alles makkelijk kunt vinden.

Niet alles is in een jaar te realiseren, het kost tijd. Het recept is: samen praktisch aan de slag en stapje voor stapje bouwen, ook aan vertrouwen. Er zijn misschien verschillen van inzicht bij de betrokkenen, maar er is wel een gemeenschappelijk doel: onze mooie binnenstad nog mooier maken.