HOORN - Op 12 maart neemt de raad een besluit over het ‘Actieplan Fiets 2024 – 2028’. In dit plan staan maatregelen om fietsen in Hoorn, Blokker en Zwaag nog aantrekkelijker te maken. Belangrijke punten zijn het verbeteren van fietsroutes en het creëren van veilige fietsparkeergelegenheden. Ook is er speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het plan speelt in op de groei van de gemeente en het toenemende verkeer, met als doel om fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken voor de toekomst.

Ruime, veilige en aantrekkelijke fietsroutes

De fiets is bij veel inwoners favoriet. Toch kan de kwaliteit van het fietsnetwerk nog verder verbeterd worden. Het college stelt daarom de volgende maatregelen voor:

Verbeteren van de veiligheid voor fietsers

  • Het verbreden van bestaande fietspaden waar dat mogelijk en nodig is.

  • De maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u verlagen als er geen ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Dit geldt ook voor de Dorpsstraat, de Bangert en de Westerblokker. Door het snelheidsverschil tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te verkleinen, vermindert het aantal ongevallen.

  • Veilige kruispunten. De gemeente onderzoekt de kruispunten met de meeste ongevallen en past deze aan als dat nodig is.

Aantrekkelijke en snelle fietsroutes

  • Verder onderzoek naar 5 mogelijk nieuwe fietspaden, die de gemeente nog beter met elkaar verbindt.

Voldoende fietsparkeerplekken

Onderdeel van het Actieplan Fiets is de eerder door de raad vastgestelde ‘Aanpak fietsparkeren binnenstad’. De gemeente gaat verder met het verbeteren van het fietsparkeren door het opruimen van ongebruikte fietsen en het bijplaatsen van extra fietsrekken op de drukste plekken. Aanvullend wordt ook voorgesteld om het aantal fietsparkeerplekken bij wijkcentra, station Kersenboogerd te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om uitbreiding, maar ook om het vervangen van bestaande fietsrekken voor fietsnietjes. Deze zijn gemakkelijker in gebruik en geschikt voor elk type fiets.

Fietsen voor jong en oud vanzelfsprekend

Om fietsen vanzelfsprekend te maken voor iedereen wil het college niet alleen inzetten op ruime, veilige en aantrekkelijke fietsroutes, maar ook op het stimuleren van fietsen. Speciale aandacht gaat naar ouderen en kinderen in het verkeer. Door verkeerslessen op alle scholen en het fietsexamen leren kinderen al van jongs af aan goed en veilig fietsen. Voor ouderen is het belangrijk dat zij zich zo lang mogelijk veilig en zelfverzekerd voelen op de fiets. Voor hen wil de gemeente het programma ‘Doortrappen’ blijven aanbieden.

Raad besluit

Het college van B en W heeft het voorstel voor het Actieplan Fiets 2024 - 2028 ter besluitvorming naar de raad gestuurd. Op 27 februari bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op 12 maart neemt de gemeenteraad een besluit. De stukken zijn openbaar en te vinden op www.hoorn.nl/raad.