HOORN - De gemeente Hoorn treft voorbereidingen om op korte termijn 200 Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen. Een deel van de opvang vindt plaats bij inwoners thuis. Daarnaast heeft de gemeente een aantal leegstaande panden op het oog voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Ook bereid Hoorn zich voor op de mogelijkheid dat er op termijn meer mensen opgevangen moeten worden en dat mensen langer moeten blijven.

De 25 veiligheidsregio’s hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om snel de opvang van 2.000 Oekraïense vluchtelingen te regelen. De gemeente Hoorn moet op korte termijn 200 vluchtelingen opvangen.

Opvang bij inwoners thuis

Een deel van de opvang vindt plaats bij gastgezinnen in Hoorn. Op dit moment worden al bijna 50 vluchtelingen bij inwoners thuis opgevangen. Inwoners die ruimte over hebben en mensen thuis een onderkomen willen bieden, kunnen dat bij de gemeente melden, via www.hoorn.nl/opvang . De gemeente komt dan op huisbezoek, voor een gesprek met de gastvrouw en/of gastheer en om te bekijken of de situatie geschikt is. Iedere persoon uit Oekraïne krijgt een maatschappelijk begeleider, die hen helpt, wegwijs maakt en ook kijkt wat hij of zij nodig heeft.

Opvang leegstaande panden

De gemeente Hoorn is met drie eigenaren van leegstaande panden in gesprek over de mogelijke tijdelijke opvang van vluchtelingen voor de korte termijn. Het gaat om de Koopvaarder 1 (kantoorpand tegenover het politiebureau), een voormalige zorgboerderij aan de Lageweg 4 en het voormalig pand van Hermans aan de Verlengde Lageweg 19. De buren van deze locaties zijn geïnformeerd over het feit dat deze panden in beeld zijn voor tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Opvang in woningen Intermaris

De gemeente heeft met woningcorporatie Intermaris afgesproken dat zij ook woningen in Hoorn-Noord beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat dan om woningen die vrijkomen, omdat ze gesloopt gaan worden voor nieuwbouw. Normaal zouden dit tijdelijk anti-kraakwoningen zijn.

Langere termijn

Tot slot onderzoekt de gemeente of het op iets langere termijn mogelijk is om tijdelijke huisvesting te realiseren op braakliggende terreinen die voorlopig nog niet bebouwd worden. Dit voor het geval er op termijn meer mensen opgevangen moeten worden, of dat mensen genoodzaakt zijn om langer in Hoorn te blijven.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. In Hoorn coördineert Vrijwilligerspunt Westfriesland de vrijwilligersactiviteiten. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via de website www.vrijwilligerspunt.com.