HOORN - Het culturele steunpakket van het Rijk moet ook lokale en regionale instellingen helpen. Dat staat in een brandbrief van de Provincie Noord-Holland en alle Noord-Hollandse gemeenten gericht aan ministers Van Engelshoven en Ollongren. Ook de gemeente Hoorn ondertekende de brief.

In de brief aan ministers Van Engelshoven en Ollongren benadrukken de Noord-Hollandse bestuurders dat ook de culturele sector zwaar te leiden heeft onder de coronacrisis en dat het economisch belang van deze sector groot is. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 50 procent van de culturele infrastructuur van Nederland zich in Noord-Holland bevindt. Schade door de maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben dan ook een enorme impact. Het omzetverlies tussen maart en juni is berekend op 500 miljoen euro.

Steunpakket vanuit het Rijk
Het huidige steunpakket vanuit het Rijk richt zich met name op instellingen met nationale en internationale bekendheid, maar voor lokale en regionale instellingen is maar weinig geld beschikbaar gesteld en onder de voorwaarde van cofinanciering. Dit terwijl de theaters, musea en podia buiten de grote steden minstens zo belangrijk zijn. Zonder de culturele instellingen in de regio krijgt een brede groep aan talent niet de kans om door te groeien, komen kinderen niet meer in aanraking met cultuur en verliezen vele mensen in de culturele sector hun baan.

Lokale overheden doen wat kan
Lokale overheden doen alles wat in hun vermogen ligt om hun culturele instellingen en evenementen overeind te houden. Huren worden uitgesteld, subsidies worden eerder uitgekeerd en waar mogelijk wordt hard meegedacht over hoe de kunst- en cultuursector zo snel mogelijk het werk weer kan oppakken. Maar de mogelijkheden zijn beperkt: zonder extra middelen kunnen wij de instellingen niet redden. Scenario’s als (tijdelijke) sluiting, afschaling en andere alternatieven behoren tot de mogelijkheden.

Financiering
De voorwaarde van co-financiering in de Rijksregeling is volgens de briefschrijvers niet reëel. Veel gemeenten stonden voor de coronacrisis al voor grote financiële uitdagingen door dalende inkomsten uit het Gemeentefonds en de kosten voor de decentralisaties van de jeugdzorg, participatiewet en het sociaal domein. Extra financiële steun voor instellingen is in veel gemeenten dan ook niet mogelijk zonder compensatie door het Rijk.

Klemmend beroep
Daarom doen de Noord-Hollandse bestuurders een klemmend beroep op de ministers om gezamenlijk de musea, theaters en podia te redden. Wethouder Samir Bashara was mede-initiator van de brandbrief. ‘Ik maak me serieuze zorgen. Het Rijk moet in actie komen om ons te helpen onherstelbare schade te voorkomen. Wij kunnen dit als lokale overheden alleen maar bolwerken met meer, veel meer, ondersteuning vanuit Den Haag.’