HOORN - De gemeente Hoorn trekt 2,4 miljoen euro uit voor een noodfonds om de gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. Dat besloot een ruime meerderheid van de gemeenteraad tijdens de eerste digitale raadsvergadering op dinsdag 21 april.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben het openbare leven nagenoeg tot stilstand gebracht. Dat raakt de Hoornse samenleving en economie hard. Om de impact van de coronacrisis op inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen te dempen stelde het college van B en W voor om 2,4 miljoen euro vrij te maken voor een noodfonds. Hieruit kunnen Rijksmaatregelen voorgefinancierd worden en kunnen ook lokale steunmaatregelen worden getroffen. Om snel en slagvaardig op te kunnen treden vroeg het college de raad om een financieel mandaat te geven om de noodzakelijke maatregelen te treffen en ingrepen te doen. De raad zou dan regelmatig op de hoogte worden gebracht van voorgenomen of genomen maatregelen. Verantwoording volgt achteraf.

Steun voor noodfonds
Na wat opstartproblemen verliep de digitale raadsvergadering voorspoedig. Uit de bijdragen van de 14 raadsfracties bleek brede steun voor een noodfonds. Een aantal raadsfracties vroegen zich wel af of het bedrag voldoende zou zijn. Zij spraken uit open te staan voor verhoging van dit bedrag, als blijkt dat dit onvoldoende is. De fracties van PvdA , De Realistische Partij, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek konden zich niet vinden in het gevraagde financiële mandaat voor het college. Zij vinden dat niet het college maar de raad over alle maatregelen boven de 50.000 euro zou moeten besluiten. Dit amendement kreeg geen steun van de overige fracties. Het voorstel om het noodfonds in te stellen werd met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Alleen de indieners van het amendement stemden tegen.

Voorzieningen overeind houden
Wethouder Marjon van der Ven (financiën) is blij met de warme woorden, brede steun en het vertrouwen vanuit de raad. ‘Deze crisis raakt iedereen in onze stad in meer of mindere mate. Veel ondernemers hebben het zwaar, verenigingen en instellingen staan onder druk en ook veel inwoners hebben het moeilijk. Onze mogelijkheden zijn niet onbeperkt, maar we willen doen wat kan om de pijn te verzachten en de vele voorzieningen die onze stad zo mooi maken overeind te houden. Dat vraagt om goede analyses, maar ook om snelheid en daadkracht. De samenwerking met de raad blijft daarbij cruciaal. Wij zullen de raad nauw blijven betrekken bij wat we doen.’