HOORN - De gemeente Hoorn werkt samen met het Jeugdeducatiefonds om leerlingen van Kindcentrum Universum en PC Basisschool Het Kompas de kans te geven om goed mee te kunnen doen. Op 16 februari kregen de twee scholen het certificaat voor hun deelname aan het Jeugdeducatiefonds uitgereikt door de directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman en wethouder onderwijs Samir Bashara.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Zo krijgen alle kinderen de kans om goed mee te kunnen doen. Aanvragen voor het Jeugdeducatiefonds lopen via de basisschool, daar is goed zicht op de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Het fonds vergoedt ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, kindercoaching en gezonde voeding op school.

Gelijke kansen voor ieder kind
Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: ‘Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang. De coronacrisis heeft dit in het onderwijs nog eens extra laten zien. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Wij zijn dan ook heel blij, dat we mede door de bijdrage van de gemeente deze scholen uit Hoorn kunnen helpen voor meerdere jaren’.

Wethouder onderwijs Samir Bashara: ‘Het Jeugdeducatiefonds richt zich op scholen met veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Het biedt de scholen de mogelijkheid om kinderen de juiste hulp en ondersteuning te bieden, zodat deze kinderen net zo goed mee kunnen doen als ieder ander kind. Met een subsidie aan dit fonds leveren we daar een bijdrage aan. We zien het als een goede aanvulling op de gemeentelijke voorzieningen om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen.’

Meer informatie
Op www.hoorn.nl/laag-inkomen staan verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Het Jeugdeducatiefonds wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van onder andere de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels Nederland en andere landelijke en lokale fondsen en bedrijven.