HOORN - Hoorn is de eerste gemeente in Noord-Holland Noord die een speciale expositie over huiselijk geweld ontvangt. Met de titel Wij… doorbreken de cirkel van geweld wil Stichting Open Mind met 28 verhalen huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken. Op 2 juni opende de wethouder zorg en trekker van het Hoornse tienpuntenplan tegen huiselijk geweld, Marjon van der Ven, de gratis buitenexpositie die tot 22 juni te zien is in het Noorderplantsoen. De opening was sober in verband met de coronamaatregelen. Samen met de geportretteerde Nina, en Mirjam Bekker-Stoop, de initiatiefnemer van de expositie, wandelde de wethouder door de expo als symbolische opening. De expositie is ook online te zien op www.stichtingopenmind.nl/wij

Cijfers huiselijk geweld
In Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5% van de volwassenen in Nederland. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage herhaling of terugval.

Indringende verhalen
Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daarom heen doorbreken is één van de lastigste opgaven die het landelijke en regionale programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft. De expositie is onderdeel van het actieprogramma. WIJ…doorbreken de cirkel van geweld maakt met behulp van krachtige en persoonlijke portretten en de daarbij behorende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen én te doorbreken is. U, jij, wij kunnen iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. WIJ…geeft inzichten en voorbeelden welk effect het doorbreken van geweld heeft. De portretten zijn gebundeld in een reizende multimediale buiten- en binnen-expositie, een magazine en film en podcasts die ook via een QR code op de expo en in het magazine te bekijken en te beluisteren zijn. De expositie reist door naar Den Helder van 22 juni tot 13 juli en Alkmaar van 13 juli tot 3 augustus.

Start het gesprek
Problemen en gevolgen achter de voordeur komen meestal niet naar buiten. Mensen die vermoeden dat er iets speelt, twijfelen vaak of het wel klopt, waardoor zij minder snel het gesprek starten. Wethouder zorg Marjon van der Ven: ‘Juist dat korte gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag heeft al impact om de cirkel te doorbreken: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’. Hoorn werkt daarom via een tienpuntenplan onder meer aan het trainen van deskundigen en medewerkers van maatschappelijke instellingen op signalen en het stellen van de juiste vragen. Voorlichting en naar de juiste informatie hoort daar uiteraard ook bij. Want iedereen kan helpen de cirkel te doorbreken.’