HOORN - De gemeenteraad van Hoorn wil leegstand actief aanpakken. Op initiatief van de VVD, Sociaal Hoorn en de Fractie Tonnaer stelde de Hoornse raad unaniem een leegstandsverordening vast. Met deze verordening wordt het voor de gemeente makkelijker om eigenaren van leegstaande winkels, woningen en kantoren aan te sporen om te zoeken naar een invulling voor het pand.

De fracties van VVD, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer namen het initiatief voor de leegstandsverordening. Onder deze verordening hebben eigenaren een meldingsplicht voor panden die langer dan zes maanden leegstaan. Na een melding volgt een overleg met de pandeigenaar, met als doel om tot een invulling te komen. Hieruit kan een zogenaamde leegstandsbeschikking volgen, waarin een oordeel staat of het pand klaar is voor gebruik. Als dit het geval is, krijgt de eigenaar 12 maanden de tijd om een gebruiker te vinden. Als het pand na deze 12 maanden nog steeds leeg staat kan het college een gebruiker voordragen. Als de eigenaar hier niet op in gaat, kan het college besluiten om een bestuurlijke boete op te leggen.

De raad steunde dit initiatief unaniem.