HOORN - De gemeente Hoorn zet flink in op ruime, prettige en veilige fietsroutes. Dit jaar heeft de gemeente gewerkt aan een nieuwe fietsstraat op een deel van de Westerblokker. Ook de fietspaden langs de Provincialeweg en de Middelweg zijn een mooi voorbeeld van verbeterde fietsroutes. Hiermee sluit de gemeente aan bij de landelijke plannen voor verkeersveiligheid en haar inwoners die nu al vaker dan gemiddeld de fiets pakken.

Het wordt drukker op wegen en fietspaden

Inwoners van Hoorn fietsen veel blijkt uit de cijfers. Dat is goed nieuws, want fietsen is niet alleen gezond, maar ook goed voor de stad. Bovendien groeit Hoorn hard. Naar verwachting heeft Hoorn in 2035 10% meer inwoners. Het wordt dus drukker op de wegen en fietspaden. Het college wil daarom nog meer prettige en veilige fietsroutes maken en daarbij voldoende fietsrekken plaatsen. Ook onderzoekt de gemeente of op sommige wegen de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur kan. Het gaat om wegen waar auto’s en fietsers de weg met elkaar delen. Wethouder René Assendelft: “Door meer wegen in te richten met de fietser en voetganger als belangrijkste weggebruiker, zorgen we ervoor dat de stad aantrekkelijker en verkeersveiliger wordt.

Eerste fietsstraat van Hoorn

Aan de Westerblokker tussen Kloosterhout en de spoorwegovergang van de museumstoomtram is de eerste fietsstraat van Hoorn gemaakt. Wethouder Dick Bennis: ‘We zijn eerst met de buurtbewoners in gesprek gegaan en hebben onze plannen met hen besproken. Ook zij waren enthousiast over de komst van de fietsstraat.”

Fietsstraten worden gemaakt op wegen met weinig auto’s en veel fietsers. De auto is hier te gast. De fietsvriendelijke drempels zorgen voor het afremmen van het nog aanwezige gemotoriseerde verkeer. Wethouder Bennis: “De Westerblokker is een hoofdfietsroute. Hier wil je een bepaalde fietskwaliteit bieden. Een fietsstraat is dan een mooie oplossing, maar ook erg kostbaar. Mede dankzij een flinke subsidie van de provincie Noord-Holland hebben we deze fietsstraat kunnen maken.” Op dit moment worden de laatste punten opgepakt en dan is de fietsstraat helemaal klaar.

Actieplan fiets ‘Hoorn vanzelfsprekend op de fiets!’

In 2023 heeft de gemeente gewerkt aan toekomstige plannen met concrete maatregelen om fietsen dé vanzelfsprekende manier van verplaatsen in Hoorn te maken. Wethouder René Assendelft: “Als het gaat om het verbeteren van de fietsroutes zijn we nog maar net begonnen. Zodra de gemeenteraad het Actieplan Fiets (begin 2024) vaststelt gaan we gelijk aan de slag.” Op dit moment worden er plannen voorbereid voor het aanpakken van fietspaden langs de Provincialeweg en de Berkhouterweg. Daarnaast kijkt de gemeente of de Koepoortsweg in de toekomst ook een fietsstraat kan worden. ‘Hoorn vanzelfsprekend op de fiets!’ Dat is het streven.