HOORN - Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie opwekken als de stad gebruikt: een energieneutrale stad. Om daar te komen moet het energieverbruik bij woningen en bedrijven omlaag en moeten alternatieve energiebronnen worden benut. Door de ligging van Hoorn, lijkt aardwarmte een goede mogelijkheid voor de verwarming van huizen, in plaats van aardgas. Deze en andere mogelijkheden staan in de routekaart die het college van B en W heeft laten opstellen. Daaruit blijkt wat er deze bestuursperiode moet gebeuren om ongeveer 4400 woningen te verduurzamen. Dit is de start om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn.


Wethouder Samir Bashara: ‘We staan met z’n allen voor de enorme opgave om zonder aardgas verder te kunnen. Iedereen krijgt hiermee te maken. We moeten minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn. We willen samen met bedrijven, organisaties en inwoners ervoor zorgen dat Hoorn evenveel energie levert als het gebruikt. Deze routekaart is een eerste belangrijke stap’.

Minder energie verbruiken
De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Daarom is het belangrijk dat woningen en bedrijfspanden goed geïsoleerd zijn. Alternatieve warmtebronnen, zoals aardwarmte, geven minder hoge temperatuurwarmte dan aardgas. Ook daarom is isolatie belangrijk. . Acties die tot en met 2022 in de planning staan, zijn: 6.000 woningen isoleren, isolatiemaatregelen bij 20% van de bedrijven, en het energiezuiniger maken van gemeentelijke panden. Nog voor het einde van 2018 wordt duidelijk of de gemeente in 2019 weer een subsidie voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening aanbiedt. Bovendien is het rijk bezig met financieringsmogelijkheden voor aanpassingen van de woning.

Duurzame energie opwekken
De verwachting is dat 80% van de energie die nodig is, binnen Hoorn opgewekt kan worden. Dit kan met zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water en wind. De overige 20% moet buiten Hoorn gevonden worden. In 2040 zijn 500.000 zonnepanelen op daken nodig. Dit levert dan 15% van de energievraag in Hoorn. Er is daarnaast ruimte voor 10 hectare aan zonnevelden in Hoorn. Het college wil in 2022 al 5 hectare aan zonnevelden hebben.. Aardwarmte, oftewel geothermie, lijkt veel mogelijkheden te bieden in Hoorn. Bij aardwarmte wordt relatief warm water opgepompt en gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen. Eenmaal afgekoeld wordt het water weer teruggepompt. Om deze warmtebron te benutten, moet er een warmtenet worden aangelegd in Hoorn, zodat woningen daarop aangesloten kunnen worden.

Plannen per wijk
Per wijk komen er plannen voor hoe de wijk van het aardgas af kan. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In die plannen wordt duidelijk welke alternatieven er voor aardgas zijn voor die wijk. En of dit voor een hele wijk geldt, met bijvoorbeeld een warmtenet, of dat er individuele oplossingen nodig zijn. De wijken waar de gemeente mee wil beginnen zijn: Grote Waal, Hoorn-Noord Venenlaankwartier, Kersenboogerd, Risdam, Hoorn-80 en Westfrisia. Voor de eerste drie genoemde wijken zijn er op dit moment programma’s om de wijk te verbeteren. Daar wordt de energieverandering in meegenomen. Op bedrijventerrein Hoorn-80 zijn de ondernemers zelf al heel actief. Zij hebben de ambitie in 2025 meer energie te leveren, dan te verbruiken.


Nu al aan de slag?
Een belangrijke boodschap die de routekaart meegeeft is: ‘begin nu’. Wie nu al aan de slag wil met een woning zonder aardgas, kan daarvoor onafhankelijk advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket. Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan geven zij bovendien een handig stappenplan. Bedrijven kunnen contact opnemen met de Energie coöperatie Westfriesland, via www.ecwf.nl

Vervolg routekaart
Op dinsdag 18 september staat de routekaart op de agenda van de raadscommissie. Op dinsdag 25 september behandelt de gemeenteraad het onderwerp. Om vervolgens de routekaart uit te voeren wil de gemeente samen met ondernemers en lokale organisaties een samenwerkingsvorm starten. De routekaart is online te vinden bij de vergaderstukken van de raadscommissie.

De impact van gasloos
Hoorn neemt afscheid van aardgas. In 2040 stoken en koken we in Hoorn niet meer op deze fossiele energiebron, maar gebruiken we duurzame alternatieven. Maar wat betekent het precies om geen aardgasaansluiting meer te hebben? Het is dan niet meer mogelijk om te koken op gas en water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit een centraal punt in Hoorn, of via een waterpomp in de woning. Onze woningen zullen flink geïsoleerd moeten worden en radiatoren worden vervangen door vloerverwarming. We koken elektrisch op een inductieplaat. De kosten voor gebruik van aardgas verdwijnen, maar daar komen kosten voor het warmtenet of extra elektriciteit voor terug.

Collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat er ergens centraal warm water wordt geproduceerd, wat vervolgens door buizen in de grond wordt getransporteerd naar de gebouwen. Bijna alle straten gaan dus open om deze transitie te kunnen maken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn worden zoveel mogelijk gebiedsgericht opgepakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in de ondergrond gecombineerd worden om de maatschappelijke kosten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Individueel per gebouw verwarmen is ook mogelijk met bijvoorbeeld een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat, in plaats van gas, flink meer elektriciteit nodig is. Hierdoor zullen er meer of dikkere kabels in de grond komen te liggen. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas maar een mix van collectieve en individuele oplossingen.