HOORN - De gemeenten Hoorn en Medemblik hebben op donderdag 19 mei 2021 een woonpact gesloten met de Woningmakers. Belangrijkste doel van de samenwerking is om samen de woningbouwproductie in deze gemeenten te verhogen en te versnellen.

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in Westfriesland, net als in heel Nederland, sterk toegenomen. Om hier verandering in te brengen, gaan de gemeenten Hoorn en Medemblik de samenwerking met de markt versterken. Samen met de marktpartijen sloten zij op woensdag 19 mei het Woonpact HOME (Hoorn-Medemblik). Het streven is om deze samenwerking uiteindelijk uit te breiden naar de hele woonregio Westfriesland.

Grote ambities
“We hebben in Westfriesland grote ambities,’ vertelt wethouder Wonen en Stadsontwikkeling Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn. Er zijn de komende jaren duizenden extra woningen nodig in onze regio.’ In het regionale woonakkoord met de provincie spraken de Westfriese gemeenten eind 2020 af om de komende vijf jaar jaarlijks minimaal 900 woningen te realiseren. ‘We willen dat er voor iedereen een geschikte woning is’, legt Van der Ven uit. ‘Voor onze eigen inwoners, maar ook voor mensen uit omliggende gebieden. Willen we deze ambities waarmaken, moeten we alles op alles zetten om de woningbouwproductie te verhogen en te versnellen. Een nauwe samenwerking en goede afstemming tussen alle betrokken partijen is dan ook cruciaal.’

Bouwkracht
Ook wethouder Wonen Andrea van Langen van de gemeente Medemblik benadrukt het belang van de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. ‘De capaciteit bij gemeenten, bouwbedrijven en andere leveranciers is niet onbeperkt. Zeker bij grotere bouwprojecten zijn er veel factoren die vertragend kunnen werken. Door een goede planning en afstemming kunnen we zorgen we voor meer bouwkracht. En dat is hard nodig om in Westfriesland een inhaalslag te maken, zodat we uiteindelijk alle woningzoekenden een passende woning kunnen aanbieden.’

Concrete afspraken
In het ‘Woonpact HOME’ maken marktpartijen en de gemeenten afspraken hoe zij samen meer en sneller woningen kunnen bouwen. De marktpartijen, bestaande uit ontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties, hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Woningmakers Westfriesland. ‘We maken samen concrete afspraken over aantallen, maar ook type woningen en de kwaliteit van de woningen, legt directeur-bestuurder Cees Tip van woningcorporatie Intermaris, uit. ‘In de planmonitor houden we nauwgezet bij hoe de productie vordert en of er nog belemmeringen zijn. Dit bespreken we regelmatig tijdens een bouwberaad, waar actuele ontwikkelingen, eventuele hobbels en oplossingen per project besproken worden. Alles is erop gericht om de woningnood in deze regio terug te dringen.’