HOORN - Jaarlijks besteedt de gemeente Hoorn aandacht aan de Dag van de Psychische gezondheid op 10 oktober. Er zijn activiteiten voor inwoners gericht op het vroegtijdig herkennen van klachten en hiervoor handvatten bieden. Wethouder volksgezondheid, Marjon van der Ven: ‘Mensen uit alle lagen van de samenleving kunnen te maken krijgen met psychische problemen. Met de serieuze en luchtige activiteiten willen we psychische klachten uit de taboesfeer halen. Inwoners kunnen leren om signalen bij zichzelf en anderen vroegtijdig te herkennen en hier iets aan te doen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners hun leven op de rit houden of de regie sneller terugkrijgen.’

Psychische klachten? Je bent niet alleen
Psychische klachten kunnen je leven op zijn kop zetten. Ruim 4 op de 10 Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Stress en depressie zijn daarvan het meest bekend. Ze komen het vaakst voor onder jongeren en volwassenen onder de 50 jaar. Het is immers niet altijd makkelijk om de juiste balans te vinden in je eigen werk, de opvoeding van kind(eren) en spaarzame vrije tijd. En wat te doen als dit misgaat. Ook jongeren ervaren steeds meer druk door de (schijnbaar) gezellige en onuitputtelijk vrolijke levens van leeftijdgenoten op sociale media. En daarover praten is taboe. De helft van de mensen met psychische problemen schaamt zich hiervoor. En 40% van de mensen die iemand kennen met psychische klachten vindt het moeilijk om hiermee om te gaan.

Programma Happy Hoorn
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lekker in je vel zitten samenhangt met gezondheid én geluk. Dit draagt weer bij aan je psychisch gezond en goed voelen. Met rijksgeld voor gezondheid organiseert de gemeente Hoorn daarom onder de noemer Happy Hoorn activiteiten om op een positieve manier aandacht te geven aan het vroegtijdig herkennen van (stressgerelateerde) psychische problemen. Hierbij werkt de gemeente samen met onder andere Stichting Tweestrijd, GGZ Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden en RCO De Hoofdzaak. Dit jaar organiseert de gemeente Hoorn op 17 oktober een lezing van opvoeddeskundige Marina van der Wal over opvoeden en het geluk van je kind. Deze lezing is inmiddels volgeboekt.

Culturele activiteiten GGZ
GGZ Noord-Holland-Noord organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, praatgroepen en culturele activiteiten over psychische klachten voor kinderen en voor volwassenen. Zo is er op 11 oktober in Kapel Dijk en Duin een boeiende vertelling met een ervaringsdeskundige in de hoofdrol: ‘To be or not to be’. Op 1 november kunt u de theatervoorstelling ‘Ik zag twee beren’ bijwonen in het Pakhuis. Kijk op de website voor meer informatie: www.ggz-nhn.nl/agenda

Ervaringen delen en zelfhulp via RCO De Hoofdzaak
Stress, een angst- of dwangstoornis, ADHD, burn-out of een andere heftige levensgebeurtenis kan je leven op z’n kop zetten. Je wilt de draad weer oppakken en zoekt daarbij een steuntje in de rug. Die steun biedt RCO De Hoofdzaak via zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. RCO stimuleert activiteiten die voortkomen uit de initiatieven van mensen met psychische klachten en problemen. Bezoek De Hoofdzaak tijdens het Smalle Beurzenfestival in Hoorn op 12 oktober of kijk op www.rcodehoofdzaak.org voor alle projecten en cursussen.

Stichting Tweestrijd zoekt vrijwilligers
Stichting Tweestrijd bestaat uit jongeren die onder andere gastlessen geven op middelbare scholen in Westfriesland. Zij gaan in gesprek met scholieren over heftige problemen die zij meemaken en weten de juiste toon te vinden om die bespreekbaar te maken. Tweestrijd is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het gastlessenteam. Heb jij altijd al iets willen betekenen voor jongeren, samen met andere jongeren? Kun je goed presenteren of wil je dat graag leren? Durf jij heftige problemen bespreekbaar te maken op een luchtige wijze? Dan is het gastlessenteam echt iets voor jou! Meer informatie kun je opvragen via info@stichtingtweestrijd.nl

Meer informatie en contact
Het ministerie van VWS vraagt via een landelijke publiekscampagne Hey, het is ok aandacht om depressie bespreekbaar te maken en de kennis erover te vergroten. Ook MIND Korrelatie en 113 Zelfmoordpreventie geven informatie en steun. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0900 1450 en via 0900 0113 als u daar behoefte aan heeft.