HOORN - BAM Infra Regionaal Amsterdam start op maandag 26 augustus 2019 met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Berkhouterweg tussen het Keern en de spoorwegovergang. De werkzaamheden vinden plaats vanwege de omvorming van de turborotoronde tot een kruising met verkeerslichten. In de eerste fase van de werkzaamheden aan de Berkhouterweg ondervinden verkeer en omgeving nagenoeg geen hinder.

Uitvoering herinrichting Berkhouterweg
Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. In de eerste weken worden de Berkhouterweg, ten westen van de turborotonde, en het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium opnieuw ingericht. Vanaf 15 september starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg.

Auto’s en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. BAM en de gemeente Hoorn onderhouden contact met scholen, bedrijven en bewoners in de directe omgeving. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Berkhouterweg begin 2020 voltooid.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg
Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een kruising. Ondanks dat de Provincialeweg bereikbaar blijft, heeft het werk aan de Provincialeweg gevolgen voor het autoverkeer van en naar de stad. In het najaar van 2019 volgt meer informatie over de werkzaamheden aan de Provincialeweg en de gevolgen voor het autoverkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Achtergrond
Om de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Provincialeweg tussen de A7 en het Keern te verbeteren worden de turborotonde, en rotonde ten oosten van de A7, vervangen door kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer op de Provincialeweg loopt met name tijdens de ochtend- en avondspits vast, omdat de turborotonde niet meer verkeer kan verwerken. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken wordt de aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten. De gemeenteraad heeft in februari 2018 gekozen voor deze oplossing.