HOORN - Aan de Acacia in Hoorn is een hennepkwekerij aangetroffen. Er werd handelshoeveelheid drugs in de vorm hennepplanten, henneptoppen en toebehoren voor drugs aangetroffen in de woning. De kwekerij is door de politie ontmanteld en de hennep is vernietigd. Tevens is de illegale en onveilige aansluiting op het energienet verwijderd en vervangen door een veilige aansluiting. Omwonenden zijn geïnformeerd over de aangetroffen kwekerij.

Verzachtende omstandigheden
Bij het sluiten van een pand wordt gewerkt langs de lijnen van het Damoclesbeleid. Hierbij moet altijd rekening worden gehouden met bijzondere leefomstandigheden die spelen bij de bewoner(s). In de situatie van de kwekerij aan de Acacia was hiervan sprake. De woning is daarom niet gesloten. Wel zijn er voorwaarden gesteld aan de bewoner van het pand om herhaling te voorkomen. Het gaat dan om het voorkomen van gevaarsituaties vanuit de woning en overlast voor de omgeving als gevolg van de ontmantelde hennepkwekerij. Deze voorwaarden zijn 12 maanden van toepassing en gelden tot 2 oktober 2021. Overtreding van de voorwaarden betekent alsnog dat de woning zal worden gesloten. Met deze maatregel wil de burgemeester de bekendheid van de woning als drugpand doorbreken en de openbare orde herstellen.