HOORN - Burgemeester over aanpassing sociale leven door coronavirus

Gisteravond heeft het RIVM bekend gemaakt dat er een inwoner van de gemeente Hoorn positief is getest op het coronavirus. Burgemeester Jan Nieuwenburg is hierover geïnformeerd door GGD Hollands Noorden: ‘De GGD onderhoudt contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. Ik wens deze inwoner heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe’. Burgemeester Nieuwenburg roept, ondanks dit nieuws en de ingrijpende maatregelen, inwoners op om de rust te bewaren: ‘We vragen veel van ouders met kinderen en van onze lokale ondernemers, maar houd het hoofd koel, het hart warm en help elkaar waar dat kan’.

Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘De maatregelen hebben een ongekend effect op het sociale leven, maar het is van groot belang om verdere verspreiding van het virus te beperken. Ik zie gelukkig dat maatschappelijke organisaties én inwoners in Hoorn dit heel serieus nemen en zich aanpassen aan deze bijzonder lastige situatie. Ook groeit de saamhorigheid onder inwoners. Zo is er een hulpgroep in Hoorn actief met honderden leden. Ook een telefoontje aan de buurvrouw of vragen of iemand nog een boodschap nodig heeft kan een ander veel steun bieden. Er wordt een beroep op de samenleving gedaan en dit soort initiatieven maakt de sociale kant van mensen sterker.’
Maatregelen onderwijs, horeca en sport
De extra gestelde richtlijnen die op 15 maart zijn ingegaan voor het onderwijs, de horeca en sportclubs worden goed opgevolgd. Ondernemers en organisaties nemen daarin hun verantwoordelijkheid. De gemeente houdt daar toezicht op en handhaaft waar dat nodig is.

Maatregelen in Hoorn
Eind vorige week werden bijeenkomsten en sportactiviteiten van de gemeente afgelast. Deze maatregelen zijn verlengd tot en met 6 april 2020. Daarnaast is ook besloten om de wijklabs in Kersenboogerd en de Grote Waal en de kinderboerderijen te sluiten. De wijkteams van 1.Hoorn blijven bereikbaar voor zorg en ondersteuning. Maar er zijn wel wijzigingen in de bereikbaarheid: de (inloop)spreekuren zijn alleen nog telefonisch en cliënten worden een dag van tevoren gebeld om te kijken of het huisbezoek door kan gaan. Voor de gemeentelijke dienstverlening wordt aan inwoners gevraagd om gemeentezaken online te regelen. In Hoorn is daarnaast een aantal maatregelen van kracht voor de Hoornse havens. Vandaag is in overleg met de griffier besloten om alle vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad te annuleren. De raad vervult op deze manier een voorbeeldfunctie voor de maatregelen om verspreiding van het virus te beperken en geen bijeenkomsten van groepen te organiseren.

Richtlijnen Hoornse havens
Vanaf 14 maart 2020 moeten riviercruises en bruine vlootschepen, naast het volgen van de landelijke richtlijnen, vóór aankomst in een Hoornse haven een maritieme verklaring van gezondheid invullen. Deze moet per e-mail verstuurd worden naar havendienst@hoorn.nl. Het Havenkantoor Hoorn coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD om een advies bij binnengekomen verklaringen van gezondheid. Pleziervaartschapen die in de gemeentelijke havens van Hoorn willen aanmeren, moeten zich vooraf melden bij de havendienst via marifoonkanaal 74 of via telefoon 06-54 20 28 28. Het havenpersoneel gaat niet aan boord van bezoekende schepen zonder voorafgaande toestemming van de havenmeester.