HOORN - Op dinsdag 25 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de snelheidsverlaging op de Westerdijk. Met de aanleg van het stadsstrand is het noodzakelijk de snelheid op de dijk te verlagen.

De gemeenteraad besluit op 25 oktober ook over het bestemmingsplan Rozenbuurt en de ontwikkelingen in de wijk Bangert en Oosterpolder.

Verkeersveiligheid

Met de komst van het stadsstrand verandert de situatie op de dijk. Om de nieuwe situatie verkeersveiliger te maken, wordt voorgesteld om de maximumsnelheid te verlagen van 60km/u naar 50km/u. Als de raad instemt, wordt de indeling van de weg hierop aangepast. Deze werkzaamheden starten naar verwachting begin 2024.

Bestemmingsplan Rozenbuurt

In september 2021 is het bestemmingsplan Rozenbuurt vastgesteld door de raad. Na beroepschriften heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. De gemeente is op twee punten na in het gelijk gesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om het aangepaste bestemmingsplan Rozenbuurt opnieuw vast te stellen. Deze aanpassingen gaan over het vastleggen van het aantal bouwlagen en het borgen van het aantal bomen.

Bangert en Oosterpolder

Op de agenda staan ook verschillende ruimtelijke voorstellen over de ontwikkelingen op Bangert en Oosterpolder. Zo wordt de gemeenteraad gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen over de ontwikkelingen rondom het gebied Westerblokker. Ook wordt een ruimtelijke procedure gevolgd om op de locatie Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid in totaal 94 woningen te realiseren.

Overige punten

Andere punten waar de raad over besluit zijn het beschikbaar stellen van budget voor de Omgevingswet, het realiseren van een woning op de Dorpsstraat 155 in Zwaag en een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.