HOORN - De gemeente Hoorn is afgelopen najaar gestart met de werving voor de proef Jong Preventie Proef. Een nieuwe methode van het alcoholcontroles voor horecaondernemers en sportverenigingen, waar vooral veel jongeren komen. De proef is onderdeel van het lokale uitvoeringsprogramma Jeugd, alcohol en drugs van de gemeente om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Via een convenant met de gemeente en Bureau Horeca Bijzondere Wetten werken inmiddels 19 horecabedrijven en sportorganisaties, waar veel jongeren komen, mee aan de proef. Het personeel van de deelnemende bedrijven wordt getraind en krijgt hulp bij het verantwoord schenkbeleid. De nieuwe methode wordt een jaar getest. Meedoen kan nog steeds.

Waarom een proef met alcoholcontroles?
De gemeente Hoorn is de proef gestart, omdat er behoefte was aan meer samenwerking tussen gemeente, horecabedrijven en sportorganisaties bij alcoholcontroles. De proef maakt het mogelijk om gerichtere controles uit te voeren. Begin 2018 werden tijdens een speciale bijeenkomst voor alcoholverstrekkers de resultaten besproken van het nalevingsonderzoek op de Drank- en Horecawet. In dit terugkerende onderzoek wordt de naleving gecontroleerd door minderjarige mysteryshoppers die alcohol proberen te kopen. De algemene conclusie was dat in Hoorn er toch nog te vaak alcohol onder de 18 jaar wordt verkocht. Daarnaast gaven de aanwezige alcoholverstrekkers aan dat het alcoholgebruik onder minderjarigen vaak op straat plaatsvindt en dat daar onvoldoende op gehandhaafd wordt. De proef speelt in op deze uitkomsten en behoeften.

Hoe werkt Jong Proef?
Deelnemers van Jong Proef betalen een borgsom die geheel voor deze methode wordt ingezet. Tijdens de convenantperiode van 1 jaar controleert het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) drie keer bij de deelnemers op de naleving van de Drank- en horecawet. Als alle controles goed gaan, dan krijgt de deelnemer de borg terug. Zo niet dan is de deelnemers het geld kwijt en wordt dit ingezet voor andere vormen van handhaving op alcoholmisbruik zoals op straat. Een convenantpartner valt door deel te nemen aan de proef tijdelijk buiten het ‘reguliere’ gemeentelijke toezicht. ‘Maar het is geen vrijbrief voor alcoholverstrekkers om onder de hoge boetes uit te komen als er toch overtredingen plaatsvinden. De proef is ook geen vervanging van het reguliere toezicht, maar juist een ondersteuning ervan. De convenantpartners ontlasten het reguliere toezicht. Zo komt er ruimte voor meer toezicht op straat bijvoorbeeld bij overlastgevende jongeren waar alcohol in het spel is,’ aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Deelnemers
Tijdens de startbijeenkomst tekenden de eerste 7 deelnemers het convenant voor de proef. Intussen zijn daar nog eens 12 deelnemers bijgekomen. De 19 deelnemers zijn: café ’t Kroegie, Wout’s beer house, Loft der Zotheid, Burgers, Eet- en biercafé de Beiaard, Sportcafé de Opgang, Sportcafé Zwaag, Sweet Dreams, VUE Hoorn, Van der Valk Hotel Restaurant Hoorn, Barrels pub & more, café Charlies, Eet- en speciaalbierencafé de Klinker, café het Gouden Hoofd, café JP Coen, Bowling Hoorn, Schouwburg het Park, Kunstijsbaan de Westfries en de Waterhoorn Optisport.

Tips en trucs
Als onderdeel van de proef hebben personeel en de barvrijwilligers gratis uitgebreide instructie en training gekregen over leeftijdsherkenning, tips en trucs uit de praktijk en de nieuwe Drank- en Horecawet.

Aanmelden proef kan nog steeds
Mocht u als sportvereniging of horecaondernemer alsnog willen deelnemen aan deze handhavingsproef, neem dan contact op Hilde van Strijdhoven van de gemeente Hoorn via 0229-252200.