HOORN - De gemeente Hoorn staat in ieder geval tot 1 september tijdelijk grotere terrassen toe in Hoorn. Bijna 60 horecaondernemers vroegen tot nu toe een uitbreiding van hun terras aan. De gemeente kan in bijna alle gevallen instemmen met een uitbreiding, zij het soms met wat aanpassingen. De grootste aanpassing vindt plaats op de Roode Steen. Het plein wordt van 1 juni tot 1 september 2020 ’s ochtends na 11 uur afgesloten voor verkeer en het midden van het plein wordt grotendeels in gebruik genomen voor terrassen.

De coronamaatregelen zorgen ook na 1 juni voor grote beperkingen voor horecaondernemers. Omdat bezoekers en personeel 1,5 meter afstand moeten houden, kunnen horecaondernemers veel minder gasten ontvangen. Hierdoor blijft het de komende maanden moeilijk voor ondernemers om het hoofd boven water te houden. Om de Hoornse horecaondernemers te helpen besloot de gemeente dat de terrassen in Hoorn tijdelijk uitgebreid mogen worden, zodat zij meer klanten op hun terrassen kunnen ontvangen.

Tijdelijk parkeerplaatsen in gebruik
Tot nu toe dienden bijna 60 horecaondernemers een aanvraag in om hun terras uit te mogen breiden. De gemeente kan met bijna alle aanvragen instemmen, zij het soms met wat aanpassingen. Strikte voorwaarde is dat de uitbreiding de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in de weg staat. In een aantal gevallen betekent de uitbreiding van terrassen dat er tijdelijk parkeerplaatsen in gebruik genomen worden. In totaal worden er 26 parkeerplaatsen tijdelijk in gebruik genomen als terras. Het gaat dan om 11 parkeerplaatsen in het havengebied, 9 op de Dubbele Buurt en 6 op de Veemarkt. De vergunninghoudersplekken op de Dubbele Buurt en de Veemarkt kunnen worden gecompenseerd op de parkeerterreinen Vale Hen en Noorderveemarkt.

Roode Steen
De grootste aanpassing vindt plaats op de Roode Steen. Dit plein wordt van 1 juni tot 1 september iedere ochtend na 11 uur (na bevoorrading) afgesloten voor verkeer. Het midden van het plein, rondom het standbeeld van J.P. Coen, wordt geheel in gebruik genomen voor terrassen. De gemeente gaat uit voorzorg maatregelen treffen om sluipverkeer door het havengebied zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo wordt doorgaand verkeer zo vroeg mogelijk met verkeersborden afgevangen en afgewend en wordt het verkeer met zogenaamde ‘telslangen’ nauwgezet gemonitord. Zo nodig volgen extra maatregelen.

Gezelligheid en gastvrijheid
Wethouder Arthur Helling (Economische Zaken): ‘Het is duidelijk dat onze horecaondernemers enorme financiële klappen moeten opvangen. Horeca is heel belangrijk voor een stad als Hoorn. Het zorgt voor gezelligheid en maakt een gastvrije stad. Ook voor onze inwoners en bezoekers is het belangrijk dat zij weer kunnen genieten van een terrasbezoekje. Wij doen daarom wat we kunnen om horecaondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Ik ben blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen.’

Meer informatie
De gemeente Hoorn probeert omwonenden en andere belanghebbenden zo snel mogelijk per brief te informeren. Tot die tijd is alle relevante informatie vanaf donderdagmiddag 28 mei te vinden op de website van de gemeente Hoorn: www.hoorn.nl/binnenstad