HOORN - De grotere terrassen in de binnenstad van Hoorn blijven in ieder geval tot 1 november. Ook wordt de afsluiting van de Roode Steen (’s ochtends na 12.00 uur) voor gemotoriseerd verkeer verlengd tot 1 november. De terrassen op het midden van de Roode Steen kunnen zo blijven staan.

Het college van B en W heeft besloten de uitbreidingen van terrassen, die van 1 juni tot 1 september golden, te verlengen. De volledige gemeenteraad had hiertoe op 23 juni opgeroepen in een motie.

De horeca maakt door de coronacrisis een zware tijd door. Vanwege de regels rondom 1,5 meter afstand is er minder plek voor bezoekers en personeel. Met de grotere terrassen kunnen inwoners en bezoekers ook in het najaar nog genieten van een terrasbezoek.

Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis volgt later dit jaar opnieuw een besluit over eventuele verlenging na 1 november.