HOORN - De Hoornse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een IKEC en 140 appartementen op de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. De raad besloot het raadsbesluit wel aan te passen. In plaats van drie komen er één of twee sportzalen en ook de voorgestelde parkeervoorziening bij het stadhuis werd uit het plan gehaald. Bijna unaniem is het aangepaste raadsbesluit aangenomen.

Het amendement van CDA, Groen Links en ChristenUnie werd breed gesteund. Dit zorgde voor een aantal aanpassingen van het raadsbesluit. Zo komen er in plaats van drie sportzalen één grote zaal met compartimenten of twee sportzalen. En de parkeervoorziening bij het stadhuis wordt niet meegenomen in dit besluit. Hoorn heeft financieel beperkte mogelijkheden om alles te kunnen realiseren. Door deze aanpassingen kan het benodigde bedrag worden verlaagd.

Aanpassingen zijn mogelijk

De parkeervoorziening bij het stadhuis vormt geen wezenlijk onderdeel voor de realisatie van het IKEC op de oude hockeyvelden. Deze parkeervoorziening is ter compensatie van de huidige parkeerplaatsen op de oude hockeyvelden. Daarover kan later een apart besluit worden genomen bij de herontwikkeling van de locatie bij het stadhuis. Ook hebben de schoolbesturen aangegeven dat de aanpassingen aan de sportzalen mogelijk zijn als er extra ruimte wordt gecreëerd om bewegingsonderwijs te kunnen geven. Bijvoorbeeld in de vorm van speellokalen en mogelijkheden om buiten te bewegen. />

Stemming amendement en aangepast besluit

Het amendement werd met tegenstem van ÉénHoorn en de Fractie Danny Verdonk aangenomen. Deze fracties vonden een aanpassing van het besluit niet nodig en waren het eens met het voorstel van het college. Het aangepaste besluit werd aangenomen met tegenstem van De Realistische Partij. Deze fractie vond het besluit niet passen bij de huidige financiële situatie van de gemeente. Meer informatie is te vinden op de website van de raad: https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.

IKEC

Het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) vervult een belangrijke regionale functie voor kinderen in het speciaal basisonderwijs. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Het IKEC is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. Op het IKEC krijgen zij (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Op dit moment zitten de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties in sterk verouderde gebouwen.