HOORN - Wethouder Samir Bashara overhandigt zaterdag 1 december namens het college een Global Goals-cheque ter waarde van 1000 euro aan de organisatoren van de expositie Anders Bekeken.


Anders Bekeken is een kunstproject van Reakt, onderdeel van de Parnassia Groep die mensen met psychische problemen hulp biedt.

Erkenning
Het werk dat in de expositie te bezichtigen is, is gemaakt door mensen met psychische problemen. In het project krijgen cliënten hulp bij het vinden van een dagritme en structuur. Het draagt ook bij aan de maatschappelijke integratie en participatie van mensen met psychische problematiek. Anders Bekeken levert daarnaast een bijdrage aan de maatschappelijke erkenning voor de door hen gemaakte kunst. Voor een aantal mensen is Anders Bekeken een opstap naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Global Goals
De Global Goals zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties in september 2015. Het doel van de Global Goals is het aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De gemeente Hoorn ondersteunt graag lokale initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een of meerdere doelen. Op www.hoorn.nl/globalgoals staat meer informatie over de Global Goals en hoe de gemeente Hoorn de Global Goals ondersteunt.