HOORN - Matthijs van der Horst (39) wordt voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Hoorn. Aanwijzing en beëdiging vinden plaats in de raadsvergadering van 26 september 2023.

Bekend met gemeente Hoorn
Van der Horst kent de gemeente Hoorn goed. Hij was al eerder 19 jaar werkzaam in de organisatie, waaronder als strategisch adviseur. Hij heeft een bestuurlijk juridische achtergrond en heeft veel ervaring in de regionale samenwerking in Westfriesland. “Ik ben ontzettend trots om griffier te mogen worden in de gemeente waar ik ben begonnen met mijn loopbaan. Hoorn is een stad waar mijn hart ligt. Ik zie er enorm naar uit om als griffier aan de slag te gaan.”

Griffier Stede Broec
Op dit moment is Matthijs van der Horst griffier van de gemeenteraad van Stede Broec. Daar heeft hij de raad twee jaar ondersteund.

Volgens de door de raad vastgestelde zorgvuldige procedure is met meerdere kandidaten gesproken. “We zijn blij dat we Matthijs kunnen voordragen als de meest geschikte kandidaat voor het griffierschap in Hoorn”, aldus de voorzitter van de werkgeverscommissie Roy Drommel.

Wat doet een griffier?
De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en samen met het griffieteam de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de verwerking van de raadsvergaderingen. Het griffieteam adviseert de leden en de voorzitter over inhoudelijke, strategische, procedurele en juridische aspecten van de raad. Tot slot staat de griffier aan het hoofd van de griffie.