HOORN - Gemeente Hoorn en Intermaris gaan samen aan de slag in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Dinsdag 10 december heeft de gemeenteraad de gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld. Een mijlpaal voor zowel de raad als beide organisaties. Het is de eerste keer dat de gemeenteraad, het gemeentebestuur en Intermaris nadrukkelijk vaststellen om samen extra aandacht te geven aan het centrumgebied van de wijk.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de toekomstvisie op het centrumgebied van de Kersenboogerd. De toekomstvisie leest u op hoorn.nl/kersenboogerd.

Aan de slag
De toekomstvisie geeft goed richting aan hoe het centrumgebied weer een aantrekkelijk stuk wijk wordt. De raad ziet dan ook uit naar het uitvoeringsprogramma. Wethouder Kholoud al Mobayed: “Het is goed te zien dat de raad zo betrokken is bij deze grootste wijk van Hoorn. De boodschap van de gemeenteraad was duidelijk: ga zo snel mogelijk aan de slag. Samen met Intermaris hebben we al projecten lopen, maar met het uitvoeringsprogramma richten we ons meer op veranderingen die het gebied toekomstbestendig maken. Denk aan projecten om het winkelgebied sterker te maken en om de veiligheid in het gebied te verhogen. En aan ander type woningbouw om andere mensen aan te trekken. We gaan aan de slag met de uitwerking en komen zo snel mogelijk terug bij de raad.”

Omslag
Directeur-bestuurder Cees Tip: “Nu de Hoornse gemeenteraad de toekomstvisie heeft vastgesteld kunnen we wel spreken van een partnerschap. We gaan samen het gebied vormen tot hoe het oorspronkelijk was bedoeld, maar dan met de kennis van nu. Er gaat dus daadwerkelijk een omslag plaatsvinden in dit gebied in de Kersenboogerd. We gaan met elkaar én met bewoners het centrumgebied aanpakken om het beter, veiliger en mooier te maken. Het voelt voor ons als nu of nooit. En daar zijn wij blij mee.”

Al bezig
Ondanks dat er nog een uitvoeringsprogramma moet komen, zijn de gemeente en Intermaris al bezig in het centrumgebied. In de Kersenboorgerd zijn bijvoorbeeld veel ouderen die hun deur niet meer uitkomen. Mensen moeten elkaar meer ontmoeten. Intermaris en de gemeente kijken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen, bijvoorbeeld in Betsy Perk. Dat doen ze samen met Stichting Netwerk en Wilgaerden. Ook in het verbeteren van het stationsgebied is de eerste stap gezet. Samen met de NS is er gezorgd dat er in het nieuwe jaar een onderneming in het stationsgebouw komt.