HOORN - Op dinsdag 20 oktober buigt de Hoornse raad zich over de Woonvisie 2020-2025. Met de visie geeft de gemeenteraad richting aan de ontwikkeling van Hoorn als woonstad. De raad neemt op 20 oktober ook een besluit over het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland.

Woonvisie 2020-2025
De krapte op de Hoornse woningmarkt en de ambitie om meer stad te worden vraagt om een nieuwe koers. De woonvisie is tot stand gekomen met de inbreng van marktpartijen (corporaties, ontwikkelaars, etc), maar ook van huurders- en bewonersvertegenwoordigers en inwoners van Hoorn. Kernpunten uit de visie zijn: inzetten op de groei van de stad, een gemengde bevolking naar leeftijd en sociaal-economische status per wijk, een duurzamer woningvoorraad, meer sociale huurwoningen en betere doorstroming in de sociale- en middencategorie. Ook stelt het college op verzoek van de raad voor een hoogbouwvisie uit te werken.

Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland
De zeven Westfriese gemeenten willen binnen 5 jaar tot de meest aantrekkelijke regio’s behoren, op het gebied van wonen, werken en recreëren. Samen met raadsleden, partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben de gemeenten een uitvoeringsprogramma uitgewerkt om die ambitie te behalen. Hierin staat wat de gemeenten gaan doen, met wie ze dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het bijdraagt aan onze uiteindelijke ambitie.

Volg de raad
Bij de raadsvergadering kan geen publiek aanwezig zijn. Media zijn welkom, maar moeten zich vooraf via griffie@hoorn.nl aanmelden. Geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering online vanaf 20:00 uur kijken of later terugkijken via www.hoorn.nl/raad. Daar staan ook de agenda en de bijhorende stukken. De besluiten zijn ook te volgen via www.twitter.com/raadhoorn.