HOORN - De Hoornse gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van het stadhuis. In plaats daarvan besloot de raad om de scenario's renovatie en nieuwbouw nog verder uit te werken. De raad trekt in totaal 275.000 euro uit voor het uitwerken van een plan van aanpak en een programma van eisen voor beide scenario's.

In september 2018 gaf de raad opdracht om onderzoek te doen naar de toekomst van het stadhuis. Directe aanleiding was dat het huidige stadhuis niet voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen en dat het pand verouderd is en gebreken vertoont. Om aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen is minimaal een grondige renovatie nodig. Daarom besloot de raad ook te onderzoeken of verhuizen naar een ander bestaand pand of nieuwbouw op een andere locatie ook mogelijk is.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er geen ander bestaand kantoorpand in Hoorn geschikt of beschikbaar is. Die optie valt dus af. De scenario's renovatie en nieuwbouw blijken vergelijkbaar qua kosten en mogelijkheden voor modernisering en verduurzaming. Wel biedt nieuwbouw meer kansen als het gaat om stadsontwikkeling en het realiseren van een 'huis van de stad'. Dit is een gebouw waarin de gemeente samen met maatschappelijke partners onder één dak zit. De achterliggende gedachte is dat dit voor bezoekers prettig is, de samenwerking verbetert en dat het reuring brengt in de omgeving van het gebouw.

Twee scenario's verder uitwerken
Een deel van de raad zei toch nog meer informatie nodig te hebben om een goede keuze te kunnen maken. Nu een keuze maken zou betekenen dat er geen breed draagvlak is in de raad voor één van de scenario's. De raad vindt een breed draagvlak voor ' zo een belangrijk onderwerp. Daarom deden de fracties van CDA, VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij, De Realistische Partij, GroenLinks, VOCHoorn, ChristenUnie, Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn het voorstel om nog geen scenario te kiezen, maar om de scenario's nieuwbouw en renovatie allebei verder uit te werken. De partijen willen dat er voor beide opties een visie wordt uitgewerkt, met twee programma's van eisen. De hele raad stemde in met dit voorstel.