HOORN - Op dinsdag 15 juni buigt de Hoornse raad zich onder meer over de locatie van het IKEC en de vernieuwing van het Westfries Museum. Andere onderwerpen op de agenda zijn onder meer een initiatiefvoorstel vanuit de raad om ‘Safe Streets’-gemeente te worden, de overdracht van wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de uitbreiding van het woonwagenlamp en de woningbouwontwikkeling achter Lageweg 11 in Blokker.

Locatie Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC)

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar twee mogelijke locaties voor het nieuwe IKEC. Het gaat om de plek van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen en het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord. De gemeenteraad wordt gevraagd om de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen aan te wijzen als definitieve locatie voor het IKEC, gecombineerd met 80 appartementen in het goedkope segment en 60 middel dure appartementen.

Westfries Museum
In 2020 heeft de raad opdracht gegeven om te komen met een sober en doelmatig plan voor de vernieuwing van het Westfries Museum. Het gaat om funderingsherstel, verduurzaming, het toegankelijk maken en het samenvoegen van het museum met het pand Roode Steen 15. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt, variërend van alleen de vernieuwing en het herstel van de bestaande panden, tot een uitgebreidere vernieuwing waar ook het pand Roode Steen 15 betrokken wordt.

Safe Streets
De fracties van GroenLinks en EénHoorn hebben samen een initiatiefvoorstel ‘Safe Streets’ uitgewerkt. Zij willen dat Hoorn een ‘Safe Streets’-gemeente wordt. Uitganspunt hierbij is dat iedereen zich altijd en overal veilig moet voelen op straat, onafhankelijk van het tijdstip op de dag, wat zij dragen, of in welke buurt zij zijn. Safe Streets-gemeenten maken problemen rondom onveiligheid en intimidatie in de openbare ruimte bespreekbaar en pakken deze aan met concrete acties.

Volg de raad
De vergadering van dinsdag 15 juni start om 19:00 uur. De raad vergadert weer fysiek, maar kan naast een beperkt aantal journalisten helaas nog geen publiek ontvangen. De raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden via www.hoorn.nl/raad. De vergaderingen zijn hier ook later terug te kijken. Ook staan hier de agenda en alle vergaderstukken.