HOORN - Het ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen 9 wordt 14 februari in de raadscommissie besproken. Aansluitend bespreekt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan 14 maart.

Op het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9 komt een nieuw Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC). Ook komen er 4 appartementsgebouwen met in totaal 140 woningen. Hierover heeft de gemeenteraad in 2021 een besluit genomen. De locatie heeft nu nog de bestemming Sport en om de herontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan biedt de basis voor de bouw van het IKEC, 140 appartementen, een half verdiepte parkeergarage, de inrichting van het maaiveld en de gedeeltelijke herinrichting van de waterlopen in en rond het plangebied.

Het ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen wordt 14 februari in de raadscommissie besproken. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbestemmingsplan 14 maart. Als de gemeenteraad instemt met het ontwerpbestemmingsplan, wordt het plan vervolgens zes weken ter inzage gelegd. Dan kan iedereen een reactie op het plan indienen (een zienswijze). Deze terinzagelegging wordt te zijner gepubliceerd.

Na de terinzagelegging wordt het bestemmingsplan nog een keer aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan besluit de gemeenteraad of het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Dit gebeurt waarschijnlijk net voor of net na het zomerreces.

De procedure voor een omgevingsvergunning voor het IKEC loopt vooruit op het bestemmingsplan. Dit is een aparte procedure voor alleen de bouw van het IKEC. Deze vergunning wordt naar alle waarschijnlijkheid eerder verleend, zodat de bouw tijdig kan starten. In het bestemmingsplan is het IKEC ook opgenomen omdat het logisch is om voor het hele gebied één bestemmingsplan op te stellen.

Verder lezen

Kijk voor meer informatie over het IKEC en woningbouw ook op www.hoorn.nl/ikec