HOORN - Het subsidiebudget voor 2024 om je huis energiezuinig te maken is op. Na ruim 330 aanvragen is het volledige subsidiebudget van € 100.000,- gebruikt. Inwoners kunnen nog wel gebruik maken van een duurzaamheidslening of landelijke subsidie.

Resultaten succesvolle subsidie


De energiesubsidie was een groot succes. Iets meer dan de helft van de aanvragen betrof zonnepanelen. Andere populaire maatregelen waren de plaatsing van isolerend HR++ glas en inductie koken. 54 aanvragers troffen twee of meer maatregelen tegelijk. De hoogte van het subsidiebedrag was 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het maximumbedrag was € 500,- per huishouden. Voor zonnepanelen was het maximumbedrag € 250,- per huishouden. Huiseigenaren die twee of meer maatregelen tegelijk namen, ontvingen 15% van de gemaakte kosten met een maximum van € 750.

Duurzaamheidslening


Voor 2024 stelt de gemeente Hoorn € 3.000.000,- beschikbaar voor duurzaamheidsleningen aan huiseigenaren en VVE’s. De leningen kunnen worden afgesloten tegen aantrekkelijke voorwaarden. Zie hoorn.nl/duurzaamheidslening.

Advies over landelijke subsidies


De landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing loopt nog door. Het Duurzaam Bouwloket van de gemeente Hoorn geeft advies aan bewoners over subsidie en mogelijkheden om uw huis energiezuiniger te maken. Zie Duurzaam Bouwloket.

Dit jaar was het laatste jaar van de subsidieregeling 2022-2024. De gemeenteraad besluit in het laatste kwartaal van 2024 of er in 2025 weer een gemeentelijke subsidie beschikbaar komt.